Informacja o wyniku postępowania nr ZS.271.6.2019

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego nr ZS.271.6.2019 opublikowanego dnia 4 grudnia 2019r. informujemy o rozstrzygnięciu postępowania – w załączniku protokół z postępowania oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty