22 stycznia 2018
Zdjęcie 1

Modernizacja Kształcenia Zawodowego II

W ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego II realizowane są dwa komponenty. Wartość całkowita projektu w ramach II komponentów:
1.    Małopolska Chmura Edukacyjna: 99 804,64 zł,
2.    SPInKa: 29 515,20 zł.
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów przygotowanego przez Województwo Małopolskie i Budżetu Państwa wynosi odpowiednio:
1.    Małopolska Chmura Edukacyjna: 89 824,17 zł,
2.    SPInKa: 26 563,68 zł.

CEL PROJEKTU:
W ramach projektu prowadzone będą działania z zakresu rozwoju kształcenia zawodowego, w tym komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej a także utworzenie i prowadzenie Szkolonego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa):
Małopolska Chmura Edukacyjna:
•    wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce,
•    zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
•    wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:
Małopolska Chmura Edukacyjna:
•    W zakresie komponentu zawodowego zakłada się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych w 4 Zespołach Szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski. Zajęcia będą prowadzone w 6 obszarach  w trybie on-line (30 godzin w każdym roku szkolnym) przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Dodatkowo przewiduje się organizację naukowych warsztatów bezpośrednio na uczelniach.
REZULTATY:
Małopolska Chmura Edukacyjna
•    W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 100 uczniów będzie miało możliwość uczestniczenia w realizacji zajęć we współpracy z uczelniami w ramach MChE.

Zespół Szkół w Rabce-Zdroju bierze udział w Modernizacji Kształcenia Zawodowego II realizowanej w ramach Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej. W ramach projektu realizowane są zajęcia online z języka angielskiego zawodowego oraz zajęcia wyjazdowe do krakowskich uczelni (nasi uczniowie jeżdżą na zajęcia na Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania 2020_2021