Zapraszamy do zapoznania się z:

  • przedmiotami rozszerzonymi w poszczególnych klasach, 
  • językami obcymi
  • z przedmiotami, z których oceny są przeliczane na punkty
KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI OBCE            OCENY PRZELICZANE NA PUNKTY
1a liceum matematyka
fizyka
geografia
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
fizyka
geografia
1b liceum język polski
historia
język angielski
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
historia
język angielski
1c liceum biologia
chemia
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
biologia
chemia
1t technik informatyk/ programista matematyka
język angielski
język angielski
język niemiecki
język polski
matematyka
język angielski
informatyka

 
Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych.

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Chcesz złożyć wniosek?

Link: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/