Tablica z medalionem prof. Jana Rudnika

Rudnik Jan (1922-1986), lekarz ftyzjopneumonolog dziecięcy, twórca i dyrektor ośrodka pneumonologii dziecięcej w Rabce, profesor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oprócz tablicy z medalionem posiada w Rabce pomnik z popiersiem w parku zdrojowym.

Rabka upamiętniła tego zasłużonego lekarza i dyrektora dla naszego uzdrowiska. W setną rocznicę założenia Uzdrowiska odsłonięto w Instytucie Matki i Dziecka w Rabce tablicę poświęconą J. Rudnikowi i M. L. Jakubowskiemu. Znajdują się one w pawilonie „Modrzew”.

W dziesięć lat później z okazji 110 rocznicy utworzenia Uzdrowiska odsłonięto nad tablicą medalion prof. dr. Jana Rudnika.

Tablica prof. Macieja Leona Jakubowskiego

W setną rocznicę założenia Uzdrowiska odsłonięto w Instytucie Matki i Dziecka w Rabce tablicę poświęconą prof. Maciejowi Leonowi Jakubowskiemu i prof. Janowi Rudnikowi. Znajdują się one w pawilonie „Modrzew”. W dziesięć lat później z okazji 110 rocznicy utworzenia Uzdrowiska odsłonięto nad tablicą medalion prof. dr M. L. Jakubowskiego. Jego imię nosi też Szkoła przy Dziecięcym Ośrodku Chorób Płuc w Rabce

Prof. M. L. Jakubowski do szpitala św. Ludwika w Krakowie przeniósł Klinikę Pediatryczna. Rozbudował ten szpital i założył (1887) jego filię letnią - kolonię leczniczą dla dzieci skrofulicznych i zagrożonych gruźlicą w Rabce. Przez te działalność rozwinął i upowszechnił, nie tylko u nas, ideę zapobiegania i leczenia klimatycznego gruźlicy u dzieci.

Szpital św. Ludwika i Klinika Pediatryczna obejmowały swą opieką dzieci, głównie zakaźnie chore, ze znacznego obszaru Galicji – dzieci mało odporne, ponieważ były często wyniszczone głodem lub współistniejącą gruźlicą u dzieci.

W dawnym szpitalu św. Ludwika jego zasługi wspominają tablice pamiątkowe. W instytucie Pediatrii AM w Krakowie imieniem prof. M. L. Jakubowskiego nazwano salę wykładową, która zdobi jego portret wykonany przez Józefa Męcina– Krzesza. Grób ojca pediatrii polskiej oraz honorowego obywatela miasta Krakowa znajduje się na cmentarzu Rakowieckim, pośrodku głównej alei, za kaplicą i przylega do grobu Jana Matejki, którego również leczył.

Szkoła przy Dziecięcym Ośrodku Chorób Płuc w Rabce również nosi jego imię.

Tablica dr. med. Andrzeja Ściślickiego

W rocznicę śmierci dr. med. Andrzeja Ściślickiego w pawilonie nr 8 na terenie Instytutu Matki i Dziecka w Rabce odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową.

Doktor Andrzej Ściślicki gdy zmarł miał 43 lata. Dyplom lekarza zdobył 1962 roku. Staż i pierwszy rok pracy przypadł mu na szpital myślenicki. Potem przeniósł się do Rabki ze względu na stan zdrowia. W tamtejszym Instytucie Matki i Dziecka obronił pracę doktorską na temat astmy oskrzelowej. Kierował Kliniką Chorób Alergicznych Układu Oddechowego Dzieci i Młodzieży. Mówili o nim koledzy, pielęgniarki: Był pełen energii, nie ograniczał się do godzin pracy, dbał o dzieci, serdeczny, uczciwy, szlachetny. Rodzice podkreślają jego niezwykłą prawość, bezinteresowność i łagodność. Nawet na urwisów nie podnosił głosu. Matki wspominają ze zdumieniem, że był taki lekarz, który troszczył się o nie, dostrzegał ich zagonienie, zmęczenie podróżą, niepokój o dzieci, gdy przyjeżdżały je odwiedzać do sanatorium. I jeszcze jedno: W czasie rozmów nie patrzył na zegarek! Nie spieszył się! Kto dzisiaj tak potrafi?
Umarł wieczorem, po dyżurze, jak przystało prawdziwemu lekarzowi.Andrzej Ściślicki był autorem lub współautorem wielu prac m. in.:

Ściślicki A.Przypadek bąblowca umiejscowionego w sekwestrowanej części płuca u 13 letniego dziecka” w: Gruźlica i Choroby Płuc, 1972 nr 10

Armata J. Cyklis R. Ściślicki A. Nadpłytkowość i wzrost poziomu białka u surowicy w przebiegu promienicy płuc u dziecka w: PTL, 1973

Ściślicki A. Powysiłkowy skurcz oskrzeli u dzieci z dychawicą oskrzelową w: Pediatria Polska , 1974 nr 9

Hałuszko J. Ściślicki A. Bronchial Lability in Children Sufferning from Some Diseases of the Bronchi w: Rospiration, 1975 nr 32

Gaweł J. Ściślicki A. Sroczyńska U.

Stężenie immunoglobulin IgG, IgA, IgM w surowicy krwi, w niektórych chorobach układu oddechowego u dzieci w: Przegląd Pediatryczny , 1975 nr 1

Ściślicki A. Kurzawa R. Zachowanie się poziomu Alfa 1 antytrypsyny (a – 1 – AT) u dzieci zdrowych i chorych na dychawicę oskrzelową w: Gruźlica, 1975 nr 10

Ściślicki A. Ocena powysiłkowego skurczu oskrzeli (EIB) przy pomocy aparatu Peak – Flow – Meter Wrighta u dzieci z dychawicą oskrzelową / Rozprawa doktorska na prawach rękopisu / M. Dz. W – wa 76

Ściślicki A. Gaweł J. Brudziński H. Zaburzenia w poziomie stężeń IgG, IgA, Igm surowicy krwi w przewlekłych chorobach układu oddechowego u dzieci. Zmiany w poziomie stężeń immunoglobulin surowicy ze szczególnym uwzględnieniem IgA w: Przecimunologin Polska ,1976 nr 8- 9

Rudnik J., Ściślicki A., Hałuszko J. ,,Becotide/ dwupropianian beklometazonu/ w leczeniu dychawicy oskrzelowej u dzieci” w: Pediatria Polska, 1977 nr 4

Hałuszko J. Rudnik J. Ściślicki A. Czynność oddechowa u dzieci z dychawicą oskrzelową po dwumiesięcznym stosowaniu dwupropionianu beklometazonu w Pediatria Polska, 1977 nr 4

Hałuszko J. Rudnik J. Ściślicki A. Lung Function in Children in The Symptom Free Period of Asthma w Allergologia et Immunopathologia , 1977 nr 4

Gaweł J. Ściślicki A. Immunoglobulina D (IgD) w chorobach układu oddechowego u dzieci w Przeumunologia Polska, 1978 nr 3

Ściślicki A. Marzec S. Porównanie skuteczności działania niektórych bronchodilatatorów w dychawicy oskrzelowej u dzieci w Pediatria Polska, 78r nr 9

Hanicka M. Ścislicki A. Leki przeciwastmatyczne pod red. Prof. Bożkowej , PZWL, W – wa 1979

Pryjma J. Rudnik J. Majewska – Zalewska H. Ściślicki A. Limfocyty T i B we krwi obwodowej w przebiegu różnych chorób układu oddechowego u dzieci w Pediatria Polska, 1979 nr 5

Ściślicki A. Gawej J. Rudnik J. Immunoglobina E /IgE/ w chorobach układu oddechowego u dzieci w Pediatria Polska, 1981 nr 3
Nauczyciele Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju im. ks. prof. Józefa Tischnera życzą miłej lektury