Tablica Jana Pawła II i ks. M. Malińskiego
Jedno z miejsc tak bliskich każdemu mieszkańcowi Rabki i Podhala – to Biały Dworek na vis a vis parku.
Rabka – Zdrój przyłączyła się do obchodów osiemdziesiątej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Osiemnastego maja 2000 r. Burmistrz miasta Eligiusz Myśliwy wraz z Janem Wieczorkowskim członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego odsłonili tablicę upamiętniającą pobyt w naszym mieście księdza Karola Wojtyły. Tablicę – wykonaną przez zakopiańskiego artystę rzeźbiarza Czesława Jałowieckiego – umieszczono na ścianie „Białego Dworku”, gdzie w latach pięćdziesiątych mieszkał młody wikary, ksiądz Mieczysław Maliński. Właśnie na zaproszenie ks. M. Malińskiego przyjeżdżał do Rabki (w latach 1953 – 58) przyszły papież, a obecnie święty Jan Paweł II. Tutaj, w Kaplicy Zdrojowej, Karol Wojtyła głosił rekolekcje dla licealnej młodzieży.
Zaproszony na uroczystość ks. Maliński, niestety nie dojechał. Jednym z powodów jego nieobecności był nagły wyjazd do Kolonii. Ksiądz Mieczysław Maliński przysłał list do burmistrza
Tablica ta jest potrzebna. Ma na celu dokumentować i przypominać, że w tym domu mieszkał ks. dr Karol Wojtyła w czasie rekolekcji, które głosił dla młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Rabce w latach 1953 – 1958. Ksiądz dr Karol Wojtyła wywarł wpływ na środowisko Rabki nie tylko przez głoszenie nauki, ale i przez indywidualne rozmowy z młodzieżą oraz odwiedzanie jej domów. I w ten sposób pozostaje z nami – tak jak pozostaje dobry wychowawca w duszach swoich wychowanków
Karol Wojtyła do Rabki przyjeżdżał jeszcze kilka razy w latach 1958 – 1976 jako biskup, arcybiskup, potem kardynał, z okazji różnych uroczystości , wizytacji itp. Przyjechał też gdy ks. Mateusz Zdebski obchodził 25 lecie pracy na probostwie w Rabce . Ostatni raz odwiedził Rabkę 3 lipca 1976 roku (rekolekcje apostolskie).
Równocześnie w swoim przemówieniu burmistrz miasta przypominał historię pobytu w naszym mieście ks. Malińskiego.
Ks. Maliński Mieczysław Stefan - duchowny rzymskokatolicki, pisarz .
Wracając do pobytu ks. Karola Wojtyły w Rabce przypomnieć należy słowa Pani Władysławy Franczak, która opowiadała o górskich spacerach po Gorcach, po Maciejowej i Starych Wierchach ks. Malińskiego z Karolem Wojtyłą. „To od nich usłyszałam i zapamiętałam słowa „Góry stoją bliżej nieba”, które potem zostały wykorzystane w jednej z piosenek”.
Nadmienić należy, że są wymieniane trzy „rabczańskie wycieczki”, w których uczestniczył Karol Wojtyła wraz ze związaną z nim grupą krakowską:
  1. 2 czerwcu 1952 roku „Wujek” (tak nazywany przez towarzyszy jego wędrówek) wraz z grupą 15 osób wyruszył z Rabki na Turbacz po czym uczestnicy zeszli do Nowego Targu,
  2. w czerwcu 1953 roku, po noclegu w Rabce u ks. Malińskiego, wyruszył tym razem w Beskid Wyspowy,
  3. 8 maja 1955 roku z Lubnia przez Szczebel, Glisne dotarł do Rabki.

W Rabce Zdroju jest jeszcze jedno miejsce związane z naszym Papieżem Janem Pawłem II. To początek Papieskiego Szlaku w Beskidzie Wyspowym.
26 maja 2003 roku w Parku Zdrojowym w Rabce otwarto symbolicznie odcinek Szlaku Papieskiego oraz poświęcono umieszczony tam kamienny monument (tzw. Głaz papieski) z postacią Ojca Świętego.
W czerwcu 2005 roku obok głazu ustawiono spiżowy , ponad dwu metrowy pomnik Jana Pawła II, zaprojektowany i wykonany przez krakowskiego plastyka Michała Batkiewicza.

Szlak Papieski w Beskidzie Wyspowym i Gorcach to dar dla Ojca Świętego na ćwierćwiecze jego pontyfikatu. Beskidzki szlak składa się z dwóch etapów: Rabczańsko-Mszańskiego i Limanowskiego.
Z tej okazji ukazało się szereg publikacji w prasie, w Internecie a także przewodnik
Społeczność Beskidu Wyspowego i Gorców postanowiła uczcić srebrny jubileusz Pontyfikatu Jana Pawła II poprzez wytyczenie i oznakowanie tzw. „Papieskich Ścieżek”. Trasy te, biegnąć będą wzdłuż wytyczonych już szlaków, którymi w przeszłości wędrował Ojciec Święty.
Projekt Szlaku Beskidzkiego składa się z dwóch części, co wynika z naturalnego ukształtowania terenu, przebiegu granicy dwóch diecezji i położenia trzech miast: Rabki, Mszany Dolnej i Limanowej. Szlak zostanie oznakowany, postawione będą również specjalne tablice z mapą i napisem „Szlak Papieski w Beskidzie Wyspowym”. Tablice te będą sfinansowane z budżetów gmin, przez które przechodzi szlak.
Zdaniem organizatorów Ścieżki Papieskie wpiszą się w tradycję regionu, zmieniając turystykę regionu „na bardziej duchową i refleksyjną” - pisze we wstępie opracowywanego przewodnika dotyczącego szlaku autorka Urszula Własiuk.

Otwarcie Szlaku PapieskiegoW dniach 14 - 15 czerwca 2003 r. zaplanowany jest także rajd gwieździsty tymi Szlakami z metą na Śnieżnicy w Młodzieżowym Ośrodku Rekolekcyjno -Wypoczynkowym.
W tym roku przypada również jubileusz 75 - lecia istnienia tego Ośrodka - stąd zakończenie tegorocznego rajdu właśnie w tym miejscu.
W roku jubileuszowym 25 - lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, społeczność Beskidu Wyspowego i Gorców, postanowiła uczcić Wielkiego Rodaka - Turystę - Miłośnika Górskich Przestrzeni, wytyczeniem i tablicowaniem Papieskich Ścieżek, biegnących wzdłuż oznakowanych, tradycyjnych szlaków turystycznych, którymi (jak udało się ustalić), rzeczywiście wędrował w przeszłości Ksiądz Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II.
Papieski Szlak w Beskidzie Wyspowym - składa się z dwóch części - co wynika z naturalnego ukształtowania terenu, czyli Rabczańsko - Mszański (Zagórzański) i Limanowski. Natomiast Papieski Szlak w Gorcach -rozpoczyna się w Rabce - Zdroju i prowadzi przez Piątkową - Rabską Górę - Przełęcz Sieniawską - Ludźmierz ("Chodź na Turbacz") - Nowy Targ - Kowaniec i Halę Długą (kaplica na Turbaczu).
Na Hali, szlak rozwidla się w dwóch kierunkach - jeden wiedzie przez Lubań do Krościenka, a drugi doliną Kamienicy obok "Papieżówki" dochodzi do Przełęczy Przysłop.
Realizacja wytyczenia Papieskich Szlaków, była możliwa dzięki spontanicznemu i energicznemu zaangażowaniu społeczności lokalnych, duszpasterzy parafii na trasie szlaku i władz samorządowych miast: Rabki - Zdroju, Limanowej, Mszany Dolnej, Nowego Targu, Krościenka n. Dunajcem, oraz gmin: Słopnice, Raba Wyżna, Ochotnica Dolna, Lubień, Tylmanowa, Łukowice, Dobra, Kamienica, które szeroko wsparły ideę ich powstania i zadeklarowały konieczne środki finansowe.
Opiekę nad szlakami deklarują szkoły im. Jana Pawła II, których jest kilkanaście na tym terenie oraz grupy oazowe i młodzież np. harcerze i ministranci. Obowiązek ten oraz coroczne uczestnictwo w rajdzie zostanie włączone do zadań dydaktycznych tych szkół. Wpisanie w tradycję regionu takiej formy pamięci, ma na celu przybliżenie turystom, szczególnie młodzieży, sylwetki Ojca Świętego, Najwyższego Autorytetu Moralnego i Intelektualnego naszych czasów oraz Jego nauczania, jak też zaproponowanie - w oparciu o Jego naukę - refleksyjnej, nowej formy turystyki.
Tak pojęte wędrowanie, będzie polegało nie tylko na zdobywaniu punktów GOTu, ale także pomagało w poznaniu i rozwoju własnej osobowości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wartości duchowe, zgodnie z zasadami, którymi kieruje się Ojciec Święty. Zasadami, "istniejącymi w sposób niezmienny i trwały" - jak góry.
Szczęść Boże. Komitet Komitet Organizacyjny Szlaków Papieskichw Beskidzie Wyspowym i Gorcach

W „Tygodniku Podhalańskim” czytamy


Ośmiotonowy głaz, ustawiony w centrum rabczańskiego parku zdrojowego, będzie symbolicznym początkiem szlaku papieskiego wytyczonego w Beskidzie Wyspowym i Gorcach. Łączna długość "papieskich szlaków" przekracza dwieście kilometrów. W Rabce rozpoczyna się ich "gorczański" odcinek. Pomysłodawczynią ustawienia głazu papieskiego była Urszula Własiuk, współautorka wydanego przed rokiem przewodnika "Pilnujcie mi tych szlaków". Wydawnictwo opisuje trasy papieskich wędrówek w polskich górach. Również ścieżki wiodące przez Gorce i Beskid Wyspowy. - Zamysł publikacji, a później wytyczenia szlaków rodził się latami - wyjaśnia autorka. - Chodziłam po górach i odkrywałam ciekawe miejsca, w jakiś sposób związane z osobą Karola Wojtyły - dodaje. Opowiada, jak w ten właśnie sposób trafiła do Doliny Kamienicy. Tam w niewielkiej kolibie (nazwanej dziś "Papieżówką") w samotności odbywał rekolekcje obecny Ojciec Święty (ówczesny metropolita krakowski). Do dziś zachował się przy wejściu do chaty ułożony jego rękami kamienny bruk. Urszula Własiuk zapewnia, że szlaki papieskie zostały wytyczone po trasach, które faktycznie przemierzał w młodości ks. Karol Wojtyła. Pisząc przewodnik, autorka opierała się na dokumentach i wiarygodnych relacjach świadków. Z jej ustaleń wynika również, że szczególne znaczenie na trasie papieskich wędrówek spełniała Rabka. Właśnie tutaj obecny papież często odpoczywał. Stąd wyruszał w góry. Już za dwa tygodnie szlaki papieskie zapełnią się turystami. 15 czerwca rozpocznie się dwudniowy rajd gwiaździsty. Wędrowcy spotkają się na Śnieżnicy. - Przygotowując materiały do kolejnej publikacji, zupełnie przypadkowo wpadliśmy na to, że data pierwszego rajdu wypada niemal dokładnie w pięćdziesiątą rocznicę papieskiej wycieczki z Rabki na Śnieżnicę - opowiada pani Urszula. W poniedziałek papieski głaz poświęcił ksiądz profesor Maciej Ostrowski, diecezjalny duszpasterz turystów. Przypominał, że to słowa Ojca Świętego, wypowiedziane w Dolinie Chochołowskiej w 1983 roku: "pilnujcie mi tych szlaków", niejako sprowokowały do wyznaczania kolejnych ścieżek papieskich. Uroczystości w parku zdrojowym poprzedziła Msza święta, odprawiona w intencji wszystkich rabczan w kościele św. Marii Magdaleny. Nabożeństwo zainaugurowało obchody 50. rocznicy nadania Rabce praw miejskich.

Na terenie Rabki przy Kościele p.w. Marii Magdaleny w Parku Różańcowym znajduje się również :

kamień papieski z tablic poświęconą Janowi Pawłowi II i kard. Stanisławowi Dziwiszowi

Pomniki na terenie gminy Rabka:

kościół, Rdzawka 205 - pomnik papieża Jana Pawła II

kościół, Rabka – Zaryte 148 A - pomnik papieża Jana Pawła II

Pomnik Juliana Zubrzyckiego
25 września 2014 roku, w 200 – setną rocznie urodzin Juliana Antoniego Stanisława Zubrzyckiego herbu Wieniawa (1814 – 1892), założyciela uzdrowiska w Rabce, odsłonięto jego popiersie w parku, przy fontannie „Nerka”
Pomnik wykonał, na zamówienie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, artysta rzeźbiarz Piotr Bies.
To popiersie jest wyrazem naszej wdzięczności i uznania dla jego dokonań i ma przypominać nam o historii powiedziała w trakcie odsłonięcia popiersia burmistrz Ewa Przybyło. Poinformowała, że pomnik będzie miejscem, które ma przynosić szczęście. Uzyska je ten, kto pogłaszcze ucho Zubrzyckiego.
Nie jest to pierwszy pomnik założyciela rabczańskiego uzdrowiska. Na początku XX wieku w uznaniu zasług dla Rabki został uhonorowany pomnikiem – popiersiem ustawionym pierwotnie obok źródła „Marii”, w okolicach dzisiejszej Kawiarni Zdrojowej, następnie przeniesionym między willę Warszawa, a nie istniejącą już dziś willę pod Matką Boską. Popiersie stanęło na tle wysokich świerków.

Pierwszym miejscem upamiętniającym postać założyciela uzdrowiska Rabka była kaplica cmentarna na cmentarzu parafialnym gdzie znajduje się tablica epitafijna.


Postać założyciela Rabki przybliżą nam artykuły na stronach „Historia Rabki” :
Julian Antoni Stanisław Zubrzycki
Książka "Rabka" Juliana Zubrzyckiego
"Rabka" Juliana Zubrzyckiego prezentacja multimedialna 1
"Rabka" Juliana Zubrzyckiego prezentacja multimedialna 2
Pomnik i tablice i Antoniny Zachary–Wnękowej
Któż nie zna w naszym środowisku rodzimej poetki Antoniny Zachary-Wnękowej. Jej imieniem 1999 r. nazwano szkołę w Ponicach. Co roku organizowany jest przez Zarząd Związku Podhalan o/Rabka oraz MOK konkurs poetycki im. Antoniny Zachary Wnękowej.

„Stary kościół w Robce”

Stary kościół z modrzewia
Stare wkoło som drzewa
Pore młodych smrecków
Dali nieco.

Nad kościołem gwiozdecka
Na promyckach sie niesie
Dali
Inkse gwiozdecki se lecom.

Mur bez wieki skrusały
Mchami poobrostany
Kościół trownik i drzewa ogrodzo

Spod drzew ciynie wychodzom
Kieby ik kto zawołał
Kozdy polce w kropielnicy moco
I powoli kcom wnieść do kościoła

Ale nik nie otwiyro
Pozamykane dźwirze.
Tedy kozdy ciyń przed progiem klęko
Zegno się i pomału coby góry słyszały
Gogo

Ojce, Ojce
Wierze!

„Bratki przy kościele w Robce”


Skąd są bratki te prześliczne
te pod krzyżem przy kościele?
Skąd te bratki, skąd te bratki
tak ich wiele!

Zwichrzyły się, lekkim wiatrem
potrącone i chcą szybko wejść w kościoła
jasną bramę .....
Pełne oczy mam tych bratków,
pełne serce
gdy tak spieszą do kościoła
pochylone na wietrze,
gdy tak całym, wielkim tłumem
jakby je kto zawołał
biegną szybko, jak najszybciej
do starego kościoła.

W 2008 roku komisja w składzie: ks. Józef Kapcia, Maria Wawryków, Wojciech Kusiak i Zbigniew Kopytek wybrała 99 utworów, które opublikowano w nakładzie 1000 egzemplarzy w książce Czy znasz kwiaty... . Książkę wydało Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, a wydanie sfinansowali burmistrz miasta i gminy Rabka-Zdrój, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka oraz proboszcz parafii św. Teresy. W 2011 roku ukazały się wspomnienia poetki w opracowaniu Anny Mlekodaj Jak żyć, żeby nie umrzeć?... . Od 1985 roku w Rabce jest organizowany Konkurs Recytatorski im. A. Zachary–Wnękowej. Biorący w nim udział uczniowie szkół podstawkowych i gimnazjalnych muszą zaprezentować dwa utwory poetów związanych z Podhalem, w tym jeden Zachary–Wnękowej.

Przez wiele lat na ścianie domu, w którym mieszkała widniała tablica pamiątkowa, odsłonięta w pierwszą rocznicę Jej śmierci, ufundowana przez UMiG Rabka.
Po latach Rabka doczekała się „Pomnika – Ławeczki Antoniny Zachary – Wnękowej”
Na stronach miasta można przeczytać o tym tak ważnym wydarzeniu dla mieszkańców miasta:
W Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju, w sąsiedztwie kortów tenisowych, uroczyście odsłonięto Ławeczkę Antoniny Zachary-Wnękowej. To pomnik społeczności Rabki-Zdroju postawiony swojej największej i najbardziej znanej poetce. To też kolejna forma upamiętnienia osoby zasłużonej dla rabczańskiej kultury. Przypomnijmy, iż poetka ma już swoją tablicę pamiątkową, jest patronką konkursu recytatorskiego i szkoły w Ponicach. Podczas uroczystego odsłonięcia ławeczki z figurą poetki naturalnej wielkości, burmistrz Ewa Przybyło przypomniała, że starania o jej powstanie trwały od 6 lat i zakończyły się szczęśliwym finałem. Oficjalnie wniosek o upamiętnienie w takiej formie złożył Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku, a poparło go wiele środowisk. Finałem była wspólna zgoda burmistrz Ewy Przybyło i Rady Miejskiej na realizację tego przedsięwzięcia i wykonanie rzeźby, której twórcą został rzeźbiarz z Rabki-Zdroju Piotr Bies.
W uroczystości w Parku Zdrojowym udział wzięła burmistrz Ewa Przybyło, jej zastępca Robert Wójciak i grono zaproszonych gości, w tym autor Piotr Bies, wnuczka Antoniny Zachary-Wnękowej Małgorzata Strączek, ks. Józef Kapcia, wiceprzewodnicząca i przedstawicielka RUTW Rady Miejskiej Elżbieta Szarawara, członkowie Komitetu Redakcyjnego "Wydania Dzieł A. Zachary-Wnękowej”, dyrektor Muzeum Orkana i Teatru Lalek „Rabcio” Zbigniew Wójciak, radny powiatowy Marek Szarawarski, dyrektor MOK Joanna Lelek, harcerze oraz delegacja szkoły z Ponic, której uczniowie przedstawili życiorys patronki i jej wiersze.
Artysta-rzeźbiarz Piotr Bies podkreślił, że społeczność rabczańska zawsze powinna pamiętać o ludziach, którzy przyczyniali się do wzrostu lokalnej kultury. - Bardzo się cieszę, że dostałem możliwość jej wyrzeźbienia – podkreślił.
Pomnik prof. Jana Rudnika

Pomnik prof. Dr hab. nauk med. Jana Rudnika w Rabce powstał z inicjatywy mieszkańców oraz dra n. med. Joachima Buchwalda, którzy w ubiegłym roku zorganizowali publiczną zbiórkę pieniędzy na ten cel.
Autorami projektu pomnika są artystka Dorota Nieznalska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i rzeźbiarz Dariusz Sitek, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Projekt zagospodarowania terenu wykonała architekt Violetta Siudy. Popiersie wykonane jest z brązu , posadowione na cokole z granitu strzegomskiego.
Pomnik stanął na niewielkim, wybrukowanym placu, przy schodach łączących park z ulicą Nowy Świat. Na placu w sąsiedztwie pomnika zamontowano dwie ławki.
Pomnik miał być oficjalnie odsłonięty w listopadzie 2020 roku, jednakże ze względu na panującą pandemię termin tej uroczystości został przełożony.
Rudnik Jan (1922-1986), lekarz ftyzjopneumonolog dziecięcy, twórca i dyrektor ośrodka pneumonologii dziecięcej w Rabce, profesor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Zmarł na skutek raka płuc 15 lutego 1986r. w Rabce i tam został pochowany.
Profesorowi Janowi Rudnikowi poświęcono tablicę pamiątkową w jednym z budynków dawnego Instywutu Matki i Dziecka.
Pomnik i cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej
29 stycznia 1945 r. poległo w walkach z niemiecką 1 armią pancerną około 300 żołnierzy radzieckich 1 armii gwardyjskiej i 38 armii IV Frontu Ukraińskiego. Na cmentarzu żołnierzy radzieckich w parku zdrojowym spoczywają żołnierze, którzy zginęli w bezpośredniej walce o Rabkę, polegli na Orawie lub zmarli z odniesionych ran w szpitalach rabczańskich w okresie od lutego do czerwca 1945 r. Wśród 12 zbiorowych mogił wniesiono pomnik odsłonięty w 1945 r.

Obecnie cmentarz, po renowacji, zmienił całkowicie swój wygląd. Nie ma już tabliczek poległych żołnierzy radzieckich przez co stał się bardziej anonimowy.

W 2015 r. przeprowadzono remont cmentarza wojennego żołnierzy Armii Czerwonej przy ulicy Orkana w Rabce-Zdroju. Prace remontowe prowadziła na zlecenie Ambasady Rosyjskiej firma z Wrocławia.

Zakres robót obejmował m.in. remont ogrodzenia, uporządkowanie nawierzchni przy wejściu głównym, oczyszczenie i częściowe położenie kostki granitowej i betonowej oraz krawężników i schodów, uporządkowanie terenu, oczyszczenie i malowanie armat, obłożenie szarym granitem podestu pod płytą pamiątkową oraz wykonanie nowej nawierzchni alejek z kostki betonowej i betonowych krawężników.

Znajduje się tu 12 mogił zbiorowych, w których pochowano 301 żołnierzy Armii Radzieckiej, którzy zginęli lub zmarli w 1945 r.

Napis na płycie: CMENTARZ/ ŻOŁNIERZY/ ARMII/ RADZIECKIEJ/ POLEGŁYCH/ W CZASIE/ II WOJNY ŚWIATOWEJ

Napis na murze: CHWAŁA BOHATEROM/ WIELKIEJ WOJNY OJCZYŹNIANEJ/ CHWAŁA ROSYJSKIEMU ORĘŻOWI

CHWAŁA CZERWONEJ ARMII OSWOBODZICIELCE POLSKI/ OD JARZMA NIEMIECKO-FASZYSTOWSKIEGO ZABORU

Więcej na temat Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Rabce i jego historii można przeczytać w :

"Zeszyty Rabczańskie" nr 3-4/2015 pod redakcją Jana i Katarzyny Ceklarz Piotr Sadowski Cmentarz wojenny Armii Czerwonej w Rabce
Nielegalny (nieistniejący) pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Rabce-Zdroju

W ten artystyczny sposób
Piotr Bies przyłączył się do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Pomnik nazwał sam nielegalnym, ale oczywiście należy to potraktować, jako żart, bowiem w parku nie stanął kamiennym pomnik, ale makieta z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego z czapką w ręce.
Związki Marszałka z Rabką. W latach 1915-1917 organizowana była Letnia Szkoła Wojskowa dla ochotników, a jej obozy odbywały się m.in. w Zarytem i Rabce. Z tej okazji do Zarytego przybył wówczas sam Marszałek Piłsudski, któremu towarzyszył m.in. major Edward Rydz-Śmigły. W 1916 roku, podczas kolejnego pobytu w Rabce, Marszałek był zakwaterowany w nieistniejącym już dziś budynku Maciejówki, który znajdywał się naprzeciwko dzisiejszego Urzędu Miejskiego, będąc wówczas gościem dra Kazimierza Kadena. Zresztą budynek ten został nazwany "Maciejówką" na cześć Marszałka - "maciejówka" to był rodzaj czapki, który najchętniej zakładał w tamtych czasach Józef Piłsudski. Rabczanie służyli też później w Legionach Piłsudskiego i oddali krew za Ojczyznę.
Na temat marszałka Józefa Piłsudskiego, jego pobytu w Rabce oraz Legionów i PDS-u można przeczytać na stronach „Historia Rabki”
Nauczyciele Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju im. ks. prof. Józefa Tischnera życzą miłej lektury