2B na wykładzie w Krakowie

8 stycznia uczniowie klasy 2b wybrali się na wycieczkę szkolną do Krakowa, by wziąć udział w ćwiczeniach odbywających się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej. Prof. dr hab. Andrzej Kuropatnicki poprowadził zajęcia o tematyce historycznej, skupiając się na prawie w średniowiecznej Anglii od czasów anglosaskich przez inwazję Normanów aż do czasów środkowego średniowiecza. Omówione zostały najważniejsze wydarzenia mające wpływ na kształtowanie się prawa. Wykład w znacznym stopniu uzupełnił historyczną wiedzę uczniów.