II Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce Zdroju funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Rabce Zdroju. Szkoła w obecnym kształcie istnieje od 1991 roku. Przez niemal 30 lat funkcjonowania zdążyła wyrobić sobie bardzo mocną pozycję w regionie, którą zawdzięcza wysokiemu poziomowi kształcenia.

 

Profile kształcenia

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera zapewnia swoim absolwentom wykształcenie średnie uzyskane w wyniku zdanej matury. Uczniowie mają możliwość wyboru spośród trzech profili kształcenia – wyróżnić tu można:

  • klasę z rozszerzonym programem nauczania z matematyki, fizyki i geografii
  • klasę z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, języka angielskiego i historii
  • klasę z rozszerzonym programem nauczania z biologii i chemii

Realizowane rozszerzenia mają znaczący wpływ na dalsze wybory kierunku kształcenia przez absolwentów Szkoły.

 

Atuty i mocne strony Szkoły

Mocną stroną Szkoły jest wysoka zdawalność egzaminu maturalnego.

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych, sporządzanym przez „Perspektywy”, II Liceum rok po roku zostaje odznaczone tarczą będącą znakiem wysokiej jakości kształcenia. Na wynik mają wpływ: sukcesy Szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

Ponadto II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera stale współpracuje z rozmaitymi placówkami naukowymi województwa małopolskiego, m.in. z

Instytutem Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Wydziałem Chemii i Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytetem Jagiellońskim – Wydziałem Matematyki i Informatyki oraz Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Akademią Górniczo-Hutniczą – Katedrą Geologii i Geoturystyki

Uniwersytetem Rolniczym – zakładem Fizyki

Częste wyjazdy profilowe naszych uczniów nie tylko wzbogacają ich wiedzę, ale też pomagają im zebrać wiele cennych doświadczeń w bezpośrednich kontaktach z najlepszymi w kraju uczelniami wyższymi.