Samorząd szkolny

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Opiekun: mgr Iwona Żarnowska

Przewodnicząca: Anna Pustelnik
Z-ca: Domiki Jandura

Skarbnik: Vanessa Ryś, Mateusz Lasak
 Sekretarz: Zuzanna Majda, Blanka Słońska, Natalia Izabela Zachara

Czym zajmuje się samorząd?

– jesteśmy odpowiedzialni za działanie szkolnego punktu ksero

– przeprowadzamy akcje charytatywne np.: „Góra grosza”

– losujemy codziennie „szczęśliwy numerek”

– jesteśmy odpowiedzialni za przebieg wszystkich uroczystości szkolnych

– organizujemy co roku „Dni otwarte” zachęcające młodzież do nauki w naszej szkole

– reprezentujemy szkołę na różnych uroczystościach

– organizujemy wycieczki dla wszystkich uczniów naszej szkoły

– dbamy o wygląd szkoły poprzez regularną zmianę gazetki i dekoracje świąteczne