Samorząd szkolny

 

 

Skład powołanego Zarządu Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2023/2024:

Krzysztof Kurzeja (3b)- przewodniczący szkoły

Kamil Zapała (4t)- zastępca przewodniczącego

Małgorzata Żmuda (2b)- sekretarz

Opiekunowie samorządu: mgr Agata Maksymiak, mgr Marzena Bednarczyk

Czym zajmuje się samorząd?

– jesteśmy odpowiedzialni za działanie szkolnego punktu ksero

– przeprowadzamy akcje charytatywne np.: „Góra grosza”

– losujemy codziennie „szczęśliwy numerek”

– jesteśmy odpowiedzialni za przebieg wszystkich uroczystości szkolnych

– organizujemy co roku „Dni otwarte” zachęcające młodzież do nauki w naszej szkole

– reprezentujemy szkołę na różnych uroczystościach

– organizujemy wycieczki dla wszystkich uczniów naszej szkoły

– dbamy o wygląd szkoły poprzez regularną zmianę gazetki i dekoracje świąteczne