Biblioteka

Szanowni Rodzice!

Jestem nauczycielem bibliotekarzem w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju i na co dzień przy każdej możliwej okazji zachęcam Państwa dzieci do czytania książek. Chciałabym Państwu przedstawić korzyści, które płyną z czytania literatury oraz zwrócić się do Was z prośbą abyście zachęcali swoje pociechy do sięgania po książki i do ich czytania. To od  nas nauczycieli i rodziców zależy, czy zdołamy, mimo atrakcyjności powszechnie dostępnych multimediów,  rozbudzić u naszej młodzieży zainteresowanie tradycyjną książką. Myślę, że przy Waszym wsparciu w trakcie dalszego procesu wychowawczego uda nam się to zrobić.

A zatem pamiętajmy, że czytanie:
– wpływa na rozwój intelektualny
– rozwija procesy poznawcze i  kształtuje wyobraźnię
– sprawia, ze więcej wiemy
– pomaga zrozumieć nie tylko siebie, ale także otaczający nas świat
– buduje właściwe wzorce postaw
– ułatwia komunikowanie się z innymi
– pozwala na bliższy kontakt z drugą osobą
– wzbogaca słownictwo
– stwarza warunki do myślenia i wysnuwania wniosków

Serdecznie dziękuję za chwilę uwagi

                                       I. Zachara

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

Poniedziałek 8:00 – 14:00
Wtorek 7:30 – 14:00
Środa 7:30 – 14:00
Czwartek 7:30 – 13:30
Piątek 7:30 – 13:30

Na terenie biblioteki działa Koło biblioteczne.

Na zajęcia koła bibliotecznego uczęszczają uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki, dobrowolnie uczestniczący w jej pracach, a także miłośnicy książek.

Na początku roku szkolnego przeprowadzam nabór do koła przyjaciół biblioteki.

Na pierwszym spotkaniu przedstawiam program pracy koła, jego zadania i cele.

Spotkania członków koła bibliotecznego odbywają

się raz w tygodniu po zajęciach lekcyjnych uczniów (45min). Ponadto uczniowie pomagają bibliotekarzowi podczas przerw (dyżury) i wolnych lekcji.