Biblioteka

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie

w godz. 7.30-13.30

Na terenie biblioteki działa Koło biblioteczne.

Na zajęcia koła bibliotecznego uczęszczają uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki, dobrowolnie uczestniczący w jej pracach, a także miłośnicy książek.

Na początku roku szkolnego przeprowadzam nabór do koła przyjaciół biblioteki.

Na pierwszym spotkaniu przedstawiam program pracy koła, jego zadania i cele.

Spotkania członków koła bibliotecznego odbywają

się raz w tygodniu po zajęciach lekcyjnych uczniów (45min). Ponadto uczniowie pomagają bibliotekarzowi podczas przerw

(dyżury) i wolnych lekcji.