Profil biologiczno-chemiczny

Interesujesz się biologią? Chemią? Chcesz poznać zwierzęta, rośliny? Ciekaw jesteś swojej budowy? Fascynują Cię reakcje chemiczne? Interesuje Cię świat i lubisz wycieczki?

Lepiej nie mogłeś wybrać!

Pracownia biologiczna posiada liczne pomoce naukowe:

mikroskopy i lupy, preparaty mikroskopowe, kamery do mikroskopu,

preparaty mokre i zatapiane, preparaty zasuszone, bogaty zestaw szkieletów  zwierząt  i oryginalny szkielet   człowieka skamieniałości, modele, okazy naturalne. Klasa biologiczna to „żywa” klasa posiadająca  liczne rośliny i hodowle zwierząt

Pracownia chemiczna wyposażona jest w stoły laboratoryjne, przyrządy pomiarowe ,  bogaty zestaw różnorodnego szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych

Lekcje chemii to powiązanie teorii z praktyką.

Lekcje biologii i chemii prowadzą doświadczeni nauczyciele dyplomowani, egzaminatorzy OKE.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Rabce-Zdroju corocznie
osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym  z chemii i biologii Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Europejskim Konkursie Chemicznym EChemTest, Konkursie Wiedzy Chemicznej.

Profil  biologiczno-chemiczny  zwiększy Twoje  szanse  podczas  rekrutacji na  studia  o kierunkach takich jak np.: medycyna, farmacja, biologia, weterynaria, biotechnologia,  fizjoterapia,  chemia,  inżynieria chemiczna, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska , kosmetologia i wiele innych.

Profil  biologiczno-chemiczny to duża  dawka różnorodnych  zajęć pozalekcyjnych: edukacyjnych /zajęcia terenowe, wyjazdy na uczelnie/ sportowych, turystycznych, kulturalno-rozrywkowych.

                                             ZAPRASZAMY!