Modernizacja szkoły

Modernizacja szkoły

W 2018 roku budynek szkoły został wyposażony w monitoring oraz  nowoczesny system przeciwpożarowy, zmodernizowano klatki schodowe oraz kotłownie.

Zwiększono powierzchnie do parkowania wokół budynku szkoły, pod nową salą gimnastyczną znajduje się parking podziemny. Całość została ogrodzona.