Wysokie wyniki naszych uczniów na egzaminie maturalnym w 2023 roku

Wysokie wyniki naszych uczniów na egzaminie maturalnym w 2023 roku

 

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera przyzwyczaili nas już do tego, że egzamin maturalny zdają na wysokim poziomie, wyrastając zwykle ponad średni wynik procentowy w Polsce, województwie i powiecie. Nie inaczej było i w tym roku. Wspomniany trend bardzo dobrze ilustrują wyniki naszych abiturientów osiągnięte z przedmiotów w obowiązkowej części egzaminu maturalnego. Przedstawia je poniższa tabela:

Przedmiot Poziom podstawowy
średni wynik  w woj. małopolskim średni wynik w pow. nowotarskim średni wynik w II LO w % porównanie + lub –
Język polski 69 71 77 +
Język angielski 86 83 88 +
Matematyka 74 73 79 +

 

Uczniowie II Liceum bardzo dobrze poradzili sobie także z przedmiotami dodatkowymi, które zdawali na poziomie rozszerzonym. Na tle wyników innych tegorocznych maturzystów z województwa małopolskiego oraz powiatu nowotarskiego zazwyczaj znów wypadali lepiej:

Przedmiot Poziom rozszerzony
średni wynik w woj. małopolskim średni wynik w pow. nowotarskim średni wynik w LO w %
Język polski 58 63 62
Język angielski 70 66 69
Matematyka 54 53 59
Język angielski (poziom dwujęzyczny) 80 83 82
Język francuski 61 brak danych 67
Biologia 50 51 58
Chemia 51 49 62
Fizyka 47 44 46
Geografia 54 54 62
Historia 51 48 46
Historia sztuki 54 61 73
Wiedza o społeczeństwie 47 43 45

 

Na osobną uwagę zasługują także osiągnięcia absolwentów Technikum Informatycznego im. ks. prof. Józefa Tischnera, którzy zaprezentowali się równie dobrze co uczniowie II Liceum. W przedmiotach obowiązkowych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, niemal zawsze osiągali wyniki wyższe niż średnia z województwa oraz powiatu:

 

Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
średni wynik  w woj. małopolskim średni wynik w pow. nowotarskim średni wynik w Techn. w % średni wynik  w woj. małopolskim średni wynik w pow. nowotarskim średni wynik w Techn. w %
Język polski 61 64 66 46 47 59
Język angielski 74 74 93 57 57 74
Matematyka 56 60 76 24 17 20

 

Bardzo nas cieszy, że tegoroczne egzaminy maturalne potwierdzają wysoką jakość kształcenia w naszej szkole i że kolejne pokolenia absolwentów II Liceum oraz Technikum Informatycznego podtrzymują prestiż i dobrą tradycję znakomicie zdanej matury. Życzymy wszystkim realizacji dalszych planów i spełniania marzeń.