Kwalifikacje zawodowe dla zawodu Technik Informatyk w podstawie programowej z roku 2019 (5-letni cykl kształcenia, nabór  na rok szkolny 2020/2021):

Technik informatyk – symbol cyfrowy zawodu 351203
Nazwa kwalifikacji Kiedy zdawane
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych Na koniec klasy trzeciej – sesja czerwiec/lipiec

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Po pierwszym semestrze klasy piątej – sesja styczeń/luty


Kwalifikacje zawodowe dla zawodu Technik Programista w podstawie programowej z roku 2019 (5-letni cykl kształcenia, nabór na rok szkolny 2020/2021):

Technik programista – symbol cyfrowy zawodu 351406
Nazwa kwalifikacji Kiedy zdawane
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych Na koniec klasy trzeciej – sesja czerwiec/lipiec
 INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji Po pierwszym semestrze klasy piątej – sesja styczeń/luty

Kwalifikacje zawodowe dla zawodu Technik Informatyk – podstawa programowa z roku 2012 oraz 2017.

Kwalifikacje zawodowe w podstawie programowej z roku 2012:

  • E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Kwalifikacje zawodowe w podstawie programowej z roku 2017:

  • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
  • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych