Technikum Informatyczne wraz z II Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Rabce Zdroju.
Od roku szkolnego 2020/2021 Technikum będzie kształciło w dwóch zawodach:

  • technik informatyk
  • technik programista

Charakterystyka Szkoły
Technikum Informatyczne rozpoczęło działanie w 2005 roku i wchodzi w skład Zespołu Szkół , mieszczącego się przy ul. Kościuszki 9 w Rabce-Zdroju. Technikum  kształci w cyklu czteroletnim (od roku 2019 w cyklu 5-letnim). W Technikum kształci się ponad 100 uczniów w pięciu oddziałach. Profil Technikum jest określony głównym kierunkiem kształcenia i specjalizacjami zawodowymi. Specjalizacje dostosowywane są odpowiednio do możliwości Szkoły i zapotrzebowania rynku pracy. Kandydaci do szkoły rekrutowani są głównie z terenu powiatu nowotarskiego, sporadycznie również z powiatu tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego oraz limanowskiego.

Od roku szkolnego 2020/2021 Technikum uruchamia nowy kierunek: Technik programista. Jest to odpowiedź na ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na programistów różnych języków i na różnym poziomie zaawansowania.

Cele szkoły związane ze specyfiką zawodu Technik Informatyk

Nauka w Technikum nieco różni się od nauki w Liceum: uczeń musi zdobyć wiedzę i umiejętności informatyczne niezbędne do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa ukończenia szkoły.

Aby osiągnąć założone cele Szkoła stawia sobie dodatkowe cele, będące równocześnie kluczowymi kierunkami rozwoju Technikum czyli tworzenie i unowocześnianie bazy dydaktycznej, związanej ze specyfiką kształcenia w zawodzie Technik Informatyk, w tym głównie stanowisk uczniowskich.
Obecnie w szkole funkcjonuje 5 nowoczesnych pracowni komputerowych. każda z nich wyposażona jest w sprzęt wysokiej klasy, umożliwiający komfortową pracę.

Projekty
Technikum Informatyczne uczestniczy w projekcie Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. W ramach projektu został zakupiony sprzęt oraz zrealizowane kursy i szkolenia. Obecnie Szkoła uczestniczy również w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna oraz Centrum Kompetencji Zawodowych.

Mocną stroną Technikum Informatycznego  jest wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego. W rankingu Perspektywy Nasze technikum uplasowało się na piątym miejscu w województwie Małopolskim, wcześniej regularnie plasowało się na podium zdobywając m.in. Srebrną i Brązową Tarczę. Mocną stroną Szkoły jest również współpraca ze środowiskiem biznesu w obszarze IT, zarówno lokalnym jak i regionalnym i makroregionalnym.