Nowe sale lekcyjne i pracownie

Nowe sale lekcyjne i pracownie

W 2018 roku dwie klasopracownie otrzymały mobilny oraz stacjonarny sprzęt wideokonferencyjny z urządzeniami do transmisji danych. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

 

 

 

 

Uzupełniono wyposażenie sal lekcyjnych.

Dotychczasową salę gimnastyczną zaplanowano przekształcić  na 5 nowych sal lekcyjnch.

Biblioteka szkolna przeszła generalny remont, została całkowicie umeblowana oraz zakupiono ponad 600 egzemplarzy nowości czytelniczych w ramach projektu Zadanie Publiczne Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.