Zobacz szkołę

Szkoła z zewnątrz

Przyziemie

Parter

Pierwsze piętro

Drugie piętro

Trzecie piętro

Sala gimnastyczna z zapleczem