Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

12 września (czwartek) – spotkanie z rodzicami godz. 17.00

21 listopada (czwartek)- indywidualne spotkania z rodzicami w godz.16.00-18.00

19 grudnia (czwartek)- spotkanie z rodzicami godz.16.00

26 marca (czwartek)- spotkanie z rodzicami godz.16.00