Egzaminy zawodowe dla uczniów kształcących się w zawodach:

  • Technik informatyk
  • Technik programista

w podstawie programowej z roku 2019 (5 letni cykl kształcenia). Terminy i nazwy kwalifikacji dotyczą uczniów obecnych klas pierwszych po szkole podstawowej oraz wszystkich uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnych 2020/2021.

Technik informatyk

Technik informatyk – symbol cyfrowy zawodu 351203
Nazwa kwalifikacji Kiedy zdawane
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych Na koniec klasy trzeciej – sesja czerwiec/lipiec

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Po pierwszym semestrze klasy piątej – sesja styczeń/luty

Technik programista

Technik programista – symbol cyfrowy zawodu 351406
Nazwa kwalifikacji Kiedy zdawane
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych Na koniec klasy trzeciej – sesja czerwiec/lipiec
 INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji Po pierwszym semestrze klasy piątej – sesja styczeń/luty