Kadra

 

 Nauczyciel  Przedmiot(y)  Wych. Klasy
mgr Irena Jaworska
nauczyciel dyplomowany
Dyrektor Szkoły  –
mgr Renata Mac
nauczyciel dyplomowany
Zastępca Dyrektora Szkoły, język polski  –
 mgr Waldemar Węglarz
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
Kierownik Kształcenia Praktycznego, informatyka, przedmioty zawodowe  –
dr Anna Batko-Łazarska
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
fizyka  –
mgr inż. Marek Bekier informatyka, przedmioty zawodowe  –
mgr Marzena Bednarczyk język angielski II c
mgr Grzegorz Czyszczoń
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa  –
mgr inż. Jadwiga Ceremon fizyka  –
mgr Katarzyna Dziudziek pedagog  –
s. dr Lidia Flis
nauczyciel dyplomowany
religia  –
mgr  Adam Jaworski
nauczyciel dyplomowany
historia  –
mgr Klaudia Rapacz j. angielski
mgr Marcin Klos
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne  
mgr Łucja Kołpak
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
język niemiecki I b
mgr Anna Kościelniak
nauczyciel dyplomowany
język niemiecki  III t
mgr Ewa Kraus
nauczyciel dyplomowany
matematyka III B
mgr Barbara Luberda
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
język polski  –
mgr Wojciech Mierzwa
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
przedmioty zawodowe  II t
mgr Marzena Miśkowiec
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
język angielski  
mgr Agata Maksymiak język niemiecki III T
mgr Grzegorz Moskal
nauczyciel dyplomowany
historia  III B
mgr Małgorzata Nawara
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
matematyka  II a
mgr Wiesława Nawrot
nauczyciel dyplomowany
język polski  III a
mgr Zbigniew Nawrot geografia  –
dr Marek Olszewski język polski  I c
mgr Stanisław Osika
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
geografia, edukacja dla bezpieczeństwa  –
mgr Wojciech Pękalski
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
język angielski  I t
mgr Grażyna Sabała
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
chemia, podstawy przedsiębiorczości  III C
mgr Jacek Sobczyk
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
biologia   III c
mgr Mateusz Stolarczyk informatyka, przedmioty zawodowe
mgr inż. Karolina Sulak fizyka  –
mgr Aneta Szczypuła-Knapczyk
nauczyciel dyplomowany
język angielski   
mgr Małgorzata Traczyk wiedza o kulturze  –
mgr Anna Tokarczyk-Wróbel
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język polski  
mgr Agnieszka Waśko wychowanie fizyczne  
mgr Marek Waśko wychowanie fizyczne  III A
mgr Piotr Wąchała
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
przedmioty zawodowe  IV t
mgr Anna Wolska
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
język angielski  I a
mgr Anna Worwa-Ligas
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
matematyka   
mgr Iwona Wróbel-Żarnowska
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
historia, wiedza o społeczeństwie  –
mgr inż. Izabela Zachara bibliotekarz  –