Kadra

 Nauczyciel  Przedmiot(y)  Wych. Klasy
mgr Irena Jaworska
nauczyciel dyplomowany
 Dyrektor Szkoły  –
mgr Renata Mac
nauczyciel dyplomowany
 Zastępca Dyrektora Szkoły, język polski  –
 mgr Waldemar Węglarz
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
Kierownik Kształcenia Praktycznego, informatyka, przedmioty zawodowe  –
dr Anna Batko-Łazarska
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 fizyka  –
mgr inż. Marek Bekier  informatyka, przedmioty zawodowe  –
mgr Marzena Bednarczyk język angielski II c
mgr Grzegorz Czyszczoń
nauczyciel dyplomowany
 wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa  –
mgr inż. Jadwiga Ceremon  fizyka  –
mgr Katarzyna Dziudziek  pedagog  –
s. dr Lidia Flis
nauczyciel dyplomowany
 religia  –
mgr  Adam Jaworski
nauczyciel dyplomowany
 historia  –
mgr Klaudia Rapacz  j. angielski
mgr Marcin Klos
nauczyciel dyplomowany
 wychowanie fizyczne  
mgr Łucja Kołpak
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język niemiecki I b
mgr Anna Kościelniak
nauczyciel dyplomowany
 język niemiecki  III t
mgr Ewa Kraus
nauczyciel dyplomowany
 matematyka III B
mgr Barbara Luberda
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język polski  –
mgr Wojciech Mierzwa
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 przedmioty zawodowe  II t
mgr Marzena Miśkowiec
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język angielski  
mgr Agata Maksymiak  język niemiecki III T
mgr Grzegorz Moskal
nauczyciel dyplomowany
 historia  III B
mgr Małgorzata Nawara
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 matematyka  II a
mgr Wiesława Nawrot
nauczyciel dyplomowany
 język polski  III a
mgr Zbigniew Nawrot  geografia  –
dr Marek Olszewski  język polski  I c
mgr Stanisław Osika
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 geografia, edukacja dla bezpieczeństwa  –
mgr Wojciech Pękalski
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język angielski  I t
mgr Grażyna Sabała
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 chemia, podstawy przedsiębiorczości  III C
mgr Jacek Sobczyk
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 biologia   III c
mgr Mateusz Stolarczyk  informatyka, przedmioty zawodowe
mgr inż. Karolina Sulak  fizyka  –
mgr Aneta Szczypuła-Knapczyk
nauczyciel dyplomowany
 język angielski   
mgr Małgorzata Traczyk  wiedza o kulturze  –
mgr Anna Tokarczyk-Wróbel
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
  język polski  
mgr Agnieszka Waśko  wychowanie fizyczne  
mgr Marek Waśko  wychowanie fizyczne  III A
mgr Piotr Wąchała
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
przedmioty zawodowe  IV t
mgr Anna Wolska
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język angielski  I a
mgr Anna Worwa
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 matematyka   
mgr Iwona Wróbel-Żarnowska
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 historia, wiedza o społeczeństwie  –
mgr inż. Izabela Zachara  bibliotekarz  –