Profil humanistyczny

Uczniowie na profilu humanistycznym przygotowują się do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą humanistyką, takich jak: filologia, pedagogika, psychologia, dziennikarstwo, socjologia, filozofia, dziennikarstwo, zarządzanie w kulturze. W ramach kształcenia realizują rozszerzony program nauczania z: języka polskiego, języka angielskiego oraz historii. 

Poza lekcjami humaniści angażują się w rozmaite aktywności, wśród których można wymienić m.in.: przygotowywanie spektakli teatralnych, śpiew w chórze szkolnym, udział w wycieczkach profilowych do teatrów, muzeów, filharmonii, opery, planetarium czy na wykłady odbywające się na zaprzyjaźnionych z naszą Szkołą uczelniach (Instytut Amerykanistyki UJ oraz Instytut Neofilologii UP w Krakowie).