49 Olimpiada Biologiczna

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej w Warszawie do zawodów okręgowych XLIX Olimpiady Biologicznej, które odbędą się 25 stycznia 2019 roku w Krakowie, kwalifikację uzyskała Weronika Stelmaszczyk.
Weronika Stelmaszczyk zaprezentuje pracę badawczą pod tytułem „Ocena antropopresji na środowisko przyrodnicze Raby Wyżnej na podstawie obserwacji mchów”.