Dominika Ślazyk z kwalifikacją do zawodów okręgowych 52. Olimpiady Biologicznej

     Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej w Warszawie do zawodów okręgowych 52. Olimpiady Biologicznej, które odbędą się 28 stycznia 2023 roku w Krakowie, kwalifikację uzyskała Dominika Ślazyk /4c/. W etapie szkolnym olimpiady wzięli także udział: Michał Dziedzic /4c/, Aleksandra Guzik /3c/.

Dominika Ślazyk wykona pracę badawczą pod tytułem „Ocena skażenia powietrza ditlenkiem siarki za pomocą skali porostowej na obszarze Mszany Dolnej”.