Analiza wyników egzaminu maturalnego w 2021 roku

Poniżej prezentujemy analizę tegorocznych wyników maturalnych zarówno dla liceum, jak i dla technikum, którą opracowała prof. Anna Worwa. Obie szkoły: II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera oraz Technikum Informatyczne im. ks. prof. Józefa Tischnera wypadają bardzo dobrze na tle regionu oraz województwa małopolskiego, co pokazują wysokie wyniki osiągnięte przez naszych tegorocznych absolwentów.

Liceum Ogólnokształcące

 

Egzamin maturalny zdawało 93 uczniów, zdało 92 . Zdawalność egzaminu maturalnego w naszej szkole to 99%

Zdawalność egzaminu maturalnego  w liceach ogólnokształcących województwie małopolskim: 83,4 %, w powiecie nowotarskim: 77%

 

Egzamin pisemny:

Przedmiot Przedmiot obowiązkowy

Poziom podstawowy

Przedmiot dodatkowy

Poziom rozszerzony

zdawało średnia w % zdało zdawalność zdawało średnia w %
Język polski 93 66 93 100% 35 55
Język angielski 90 88 90 100% 74 67
Język niemiecki 3 80,7 3 100%
Matematyka 93 73,1 92 99% 36 49
Biologia   29 46
Chemia 20 46
Fizyka 8 58,5
Geografia 21 47
Historia 5 51
Wiedza o społeczeństwie 5 41
Informatyka 1 18

 

 

Porównanie średnich wyników w II Liceum Ogólnokształcącym ze średnimi wynikami w powiecie nowotarskim:

Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
średni wynik w LO w pow. nowotarskim średni wynik w LO w % porównanie + lub – średni wynik w LO w pow. nowotarskim średni wynik w LO w % porównanie + lub –
Język polski 55 64 + 37 55 +
Język angielski 76 88 + 58 67 +
Język niemiecki 66 80,7 +      
Matematyka 60 73 + 31 49 +
Biologia       32 46 +
Chemia       36 46 +
Fizyka       44 58,5 +
Geografia       34 47 +
Historia       43 51 +
Wiedza o społeczeństwie       25 41 +

 

Średnie  wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w II Liceum Ogólnokształcącym są lepsze od średnich wyników w powiecie nowotarskim, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia w szkole.

 

Technikum Informatyczne

 

Egzamin maturalny zdawało 33 uczniów, zdało 33. Zdawalność egzaminu maturalnego w naszej szkole to 100%

Zdawalność egzaminu maturalnego  w technikach w województwie małopolskim: 70,7 %, w powiecie nowotarskim: 77%

 

Egzamin pisemny:

Przedmiot Przedmiot obowiązkowy

Poziom podstawowy

Przedmiot dodatkowy

Poziom rozszerzony

zdawało średnia w % zdało zdawalność zdawało średnia w %
Język polski 33 55 33 100% 1 0
Język angielski 33 93 33 100% 27 74
Matematyka 33 83 33 100% 31 39
Informatyka   3 56

 

Porównanie średnich wyników w Technikum Informatycznym ze średnimi wynikami w powiecie nowotarskim:

Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
średni wynik w Techn. w  pow. nowotarskim średni wynik w Techn. w % porównanie + lub – średni wynik w Techn. w pow. nowotarskim średni wynik w Techn. w % porównanie + lub –
Język polski 55 55 =      
Język angielski 76 93 + 58 74 +
Matematyka 60 83 + 31 39 +
Informatyka   30 56 +