Biol-chemy na pokazach kriogenicznych

15 marca klasy IIc i Ic wzięły udział w pokazach kriogenicznych organizowanych przez Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pokazy, które należą do wieloletniej tradycji zapoczątkowanej przez prof. Karola Olszewskiego, są elementem wykładów dla studentów chemii. Odbyły się one w sali audytoryjnej Wydziału Chemii.

Rozpoczęły się krótkim wykładem na temat historii skraplania gazów, podczas którego zostały wspomniane najważniejsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Podczas prezentacji podana została także ogólna definicja kriogeniki oraz jej zastosowania. Uczniowie dowiedzieli się więc, że jest to dziedzina nauki zajmująca się wykorzystaniem właściwości ciał w ekstremalnie niskich temperaturach i ma zastosowanie, m.in. w dziedzinie biologii, medycyny, przemyśle spożywczym i nadprzewodnictwie. W dalszej kolejności przedstawiony został szereg doświadczeń ukazujących właściwości substancji w niskich temperaturach. Pokazy kriogeniczne ukazały ciekawą i widowiskową stronę chemii.

Po dużej dawce nauki uczniowie odwiedzili jeszcze Muzeum Mehoffera w Krakowie. Można w nim zobaczyć dom malarza, podziwiać jego obrazy i witraże, a także poznać historię życia tego młodopolskiego artysty.