Debata oksfordzka klas humanistycznych

Stało się już naszą coroczną tradycją, że gdy nastanie wiosna, uczniowie klas humanistycznych, licznie zgromadzeni na sali gimnastycznej, biorą udział w debacie oksfordzkiej na ustalony wcześniej temat. Tym razem klasy II B i III B dyskutowały nieprzerwanie przez niemal dwie godziny, zastanawiając się, czy media społecznościowe mają na nas pozytywny czy negatywny wpływ. Klasę II B reprezentowały: Wiktoria Pawlas, Ada Gil, Maria Suska i Andżelika Czyszczoń, z kolei w imieniu klasy III B przemawiali: Miłosz Kowalczyk, Alicja Białońska, Karolina Mardausz i Emilia Żur. W debacie aktywny udział wzięli również uczniowie klasy I B, którzy zadawali pytania, a na koniec przesądzili o wyniku debaty. Zwycięzcami okazali się humaniści z II B, którzy dowodzili, że Internet wpływa na człowieka współczesnego negatywnie. Również głosami pierwszoklasistów najlepszą mówczynią została wybrana Maria Suska z klasy II B.