Lista podręczników

BIOLOGIA

1A, 1B, 1C, 1T Biologia na czasie Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleo, Stanisław Czachorowski; Wydawnictwo: Nowa Era Numer ewidencyjny: 450/2012

1C Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony; Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski. Wydawnictwo: Nowa Era Numer ewidencyjny: 564/1/2012

2C Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony; Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski. Wydawnictwo: Nowa Era Numer ewidencyjny: 564/1/2012

Biologia na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony; Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski. Wydawnictwo: Nowa Era Numer ewidencyjny: 564/2/2013

2C Biologia na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony; Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski. Wydawnictwo: Nowa Era Numer ewidencyjny:564/2/2013

Biologia na czasie 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony; Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski. Wydawnictwo: Nowa Era Numer ewidencyjny: 564/3/2014

CHEMIA

I C profil biologiczno- chemiczny: Hanna Gulioska, Krzysztof Kuśmierczyk , ” Po prostu chemia” – zakres podstawowy WSiP. Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymooska ” To jest chemia 1″- Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era.

II C profil biologiczno- chemiczny: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymooska ” To jest chemia 1″- Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era.

III C profil biologiczno- chemiczny: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymooska, „To jest chemia 2″- Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era.

IA IB IT profil matematyczno- fizyczny, humanistyczny, technikum informatyczne: Hanna Gulioska, Krzysztof Kuśmierczyk , ” Po prostu chemia” – zakres podstawowy WSiP.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I A,B,C, T Jarosław Korba, Zbigniew Smutek „Podstawy Przedsiębiorczości” Seria ” Odkrywamy na nowo”. Operon.

GEOGRAFIA

I A,B,C, T Oblicza geografii Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiederman, Nowa Era, Warszawa, 2012

II a, b Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony, Roman Malarz, Marek Więckowski, Nowa Era, Warszawa, 2012

Oblicza geografii 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony, Tomasz Rachwał, Nowa Era, Warszawa, 2013

III a, b Oblicza geografii 3 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum Zakres rozszerzony, Roman Malarz, Marek Więckowski, Nowa Era, Warszawa, 2014

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

1A B C T Żyję i działam bezpiecznie Edukacja dla bezpieczeostwa Zakres podstawowy Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Jarosław Słoma, Nowa Era, Warszawa, 2012

J. ANGIELSKI

I a Matura Focus 2/3 ( poziom dobrany po przeprowadzeniu testu wstępnego) Sue Kay, Vaughan Jones Longman/Pearson I b Matura Focus 2/3 ( poziom dobrany po przeprowadzeniu testu wstępnego) Sue Kay, Vaughan Jones Longman/Pearson I c Matura Focus 2/3 ( poziom dobrany po przeprowadzeniu testu wstępnego) Sue Kay, Vaughan Jones Longman/Pearson

I T Matura Focus 2 Sue Kay, Vaughan Jones Longman/Pearson II a Matura Focus 3 Sue Kay, Vaughan Jones Longman/Pearson

II b Matura Focus 3/4 Sue Kay, Vaughan Jones Longman/Pearson II c Matura Focus 3 Sue Kay, Vaughan Jones Longman/Pearson II T I grupa: Matura Focus 2 Sue Kay, Vaughan Jones Longman/Pearson II grupa: Matura Focus 3 Sue Kay, Vaughan Jones Longman/Pearson

III a Matura Focus 4 – Sue Kay, Vaughan Jones – Pearson III b Matura Focus 4 – Sue Kay, Vaughan Jones – Pearson

III b gr2 tylko repet. + Matura Focus 3 repetytorium maturalne MATURA 2015 wyd. PEARSON poziom podstawowy i rozszerzony 2w1 III c Repetytorium Pearson Longman Matura Focus 4 Longman / Pearson

IIIT I Matura Focus 4 – Sue Kay, Vaughan Jones – Pearson IIIT II Matura Focus 3 – Sue Kay, Vaughan Jones – Pearson

IV T I grupa: Repetytorium Matura 2015, Mc Millan Marta Rosioska, Lynda Edwards

II grupa: Matura Focus 4 – Sue Kay, Vaughan Jones – Pearson + Longman Reperytorium Maturalne poziom rozszerzony

FIZYKA

1a mat-fiz-geo „Świat fizyki” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, pod redakcją Marii Fiałkowskiej, wyd. ZamKor 1b humanstyczny „Świat fizyki” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, pod redakcją Marii Fiałkowskiej, wyd. ZamKor

1c biol-chem „Świat fizyki”– podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, pod redakcją Marii Fiałkowskiej, wyd. ZamKor

1t „Świat fizyki” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy; pod redakcją Marii Fiałkowskiej, wyd .ZamKor

2a mat-fiz-geo M.Fiałkowska, B.Sagnowska, J.Salach „Z fizyką w przyszłośd – częśd 1” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. ZamKor

3a mat-fiz-geo M.Fiałkowska, B.Sagnowska, J.Salach „Z fizyką w przyszłośd – częśd 2” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, wyd. ZamKor

PRZYRODA

2b: „Przyroda” – podr. dla liceum ogólnokszt. i technikum; cz. 1 i 2 Nowa Era

3b: „Przyroda” – podr. dla liceum ogólnokszt. i technikum; cz. 1 i 2 Nowa Era

MATEMATYKA

IA Mat-fiz-geo E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy ILO (zakres podstawowy i rozszerzony) + zbiór zadao, wyd. 2012, NR 563/1/2012

IB humanistyczny E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy ILO (zakres podstawow) + zbiór zadao, wyd. 2012, NR 412/1/2012

IC Biol-chem E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy ILO (zakres podstawowy i rozszerzony) + zbiór zadao, wyd. 2012, NR 563/1/2012

IT technikum E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy ILO (zakres podstawowy i rozszerzony) + zbiór zadao, wyd. 2012, NR 563/1/2012

IIA Mat-fiz-geo E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy IILO (zakres rozszerzony) + zbiór zadao, wyd. 2013, NR 563/2/2013

IIB humanistyczny E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy IILO (zakres podstawowy) + zbiór zadao, wyd. 2013, NR 412/2/2012

IIC Biol-chem E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy IILO (zakres rozszerzony) + zbiór zadao, wyd. 2013, NR 563/2/2013

IIT technikum E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy IILO (zakres rozszerzony) + zbiór zadao, wyd. 2013, NR 563/2/2013

IIIA Mat-fiz-geo E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy IIILO (zakres rozszerzony) + zbiór zadao, wyd. 2014, NR 563/3/2014

IIIB humanistyczny E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy IIILO (zakres podstawowy) + zbiór zadao, wyd. 2014, NR 412/3/2014

IIIC Biol-chem E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy IIILO (zakres rozszerzony) + zbiór zadao, wyd. 2014, NR 412/3/2014

IIID Biol-chem E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy IIILO (zakres rozszerzony) + zbiór zadao, wyd. 2014, NR 412/3/2014

IIIT technikum E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy IIILO (zakres rozszerzony) + zbiór zadao, wyd. 2014, NR 563/3/2014

IVT technikum E i M. Kurczab, E. Świda – Podręcznik dla klasy IIILO (zakres rozszerzony) + zbiór zadao, wyd. 2014, NR 563/3/2014

HISTORIA

I A I B I C I T II T Stanisław Roszak i Jarosław Kłaczkow ,,Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych, klasa 1”. – Poznad przeszłośd, wiek XX; wyd. Nowa Era.

II B Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski „Zrozumied przeszłośd. Starożytnośd i średniowiecze.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 1. Wydawnictwo Nowa Era. Paweł Klint, Piotr Galik „Zrozumied przeszłośd. Dzieje nowożytne.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, cz. 2. Wydawnictwo Nowa Era.

II A II C III T 1) Tomasz Madkowski ,,Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. 2) Iwona Janicka ,,Rządzący i rządzeni” Podręcznik do historii i społeczeostwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. – ,,Poznad przeszłośd”; wyd. Nowa Era.

III A III B III C III D IV T 1) Karol Kłodzioski i Tomasz Krzemioski ,,Europa i świat”. IV T 2) Jarosław Centek ,,Wojna i wojskowośd” Podręcznik do historii i społeczeostwa dla liceum i technikum.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

I A I B I C I T Arkadiusz Janicki ,,Wiedza o społeczeostwie”. Zakres podstawowy. W centrum uwagi; wyd. Nowa Era.

II B Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz ,,Wiedza o społeczeostwie” częśd 1; wyd. Nowa Era.

III B Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki, Klaudiusz Święcicki ,,Wiedza o społeczeostwie” częśd 2, wyd. Nowa Era.

J. POLSKI

1A,1B, 1C, 1T „Nowe Zrozumied tekst, zrozumied człowieka.” WSiP klasa 1, 1.1 i 1.2

2A,2B,2C,2T „Nowe Zrozumied tekst, zrozumied człowieka.”, WSiP 2.1, 2.2

3A, 3B, 3C,3D,3T,4T „Nowe Zrozumied tekst, zrozumied człowieka.”, WSiP 3

J. NIEMIECKI

Klasy I 1 Alina Dorota Jarząbek, Danuta Koper „MOTIVE DEUTSCH NEV” WSiP Klasy

II 2 Alina Dorota Jarząbek, Danuta Koper „MOTIVE DEUTSCH NEV” WSiP Klasy

III 3 Alina Dorota Jarząbek, Danuta Koper „MOTIVE DEUTSCH NEV” WSiP Klasa

IV 4 Alina Dorota Jarząbek, Danuta Koper „MOTIVE DEUTSCH NEV” WSiP

RELIGIA – podręczniki są w szkole

Ia Ib Ic It „Mocni wiarą”

IIa IIb IIc IIt „Mocni nadzieją”

IIIa IIIb IIIc IIIt „Mocni miłością”