„Dzień dziecka” – biol-chemy w rezerwacie przyrody Luboń Wielki

Layout 1

1 czerwca 2015 roku uczniowie klas biologiczno-chemicznych /1c, 2c, 2d/ szlakiem żółtym, tzw. Percią Borkowskiego, wyszli na Luboń Wielki. Perć Borkowskiego prowadzi przez rezerwat przyrody nieożywionej Luboń Wielki, który ma powierzchnię 11,80 ha. Na obszarze rezerwatu znajduje się największy w Beskidzie Wyspowym jęzor osuwiska fliszowego z gołoborzem, a ponadto obszar pokryty oderwanymi skałami, nisza osuwiskowa zawalona skalnymi blokami i ściana osuwiskowa. Wśród bloków i płyt skalnych znajdują się liczne nisze i szczeliny jaskiniowe.
Od 2008 roku obszar jest objęty ochroną NATURA 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Na terenie obszaru „Luboń Wielki” zidentyfikowano 5 siedlisk przyrodniczych:
8150 – środkowoeuropejskie piargi i gołoborza krzemianowe,
8310 – jaskinie nieudostępnione do zwiedzania,
9110 – kwaśna buczyna górska,
9130 – żyzne buczyny,
9410 – górskie bory świerkowe.

Zobacz zdjęcia