Dzień Otwarty

      14.04.2011r. o godzinie  12.00 odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty dla gimnazjalistów, którzy może od września staną się jej uczniami. Na wstępie Pani Dyrektor przywitała zaproszone szkoły, a ich reprezentanci zostali nagrodzeni brawami. W dalszej kolejności nastąpiły  prezentacje multimedialne poszczególnych profili, które przygotowali nasi uczniowie.

 Zobacz zdjęcia

      14.04.2011r. o godzinie  12.00 odbył się w naszej szkole Dzień Otwarty dla gimnazjalistów, którzy może od września staną się jej uczniami. Na wstępie Pani Dyrektor przywitała zaproszone szkoły, a ich reprezentanci zostali nagrodzeni brawami. W dalszej kolejności nastąpiły  prezentacje multimedialne poszczególnych profili, które przygotowali nasi uczniowie. Najpierw zaprezentował się profil matematyczno – fizyczny, potem nie tak jak to zwykle bywa humanistyczno – europejski, ale Technikum Informatyczne, dalej wspomniany profil humanistyczno – europejski i w końcu biologiczno – chemiczny.
       Pokazy  zawierały informacje odnośnie ilości godzin poszczególnych zajęć, wyglądu sal i  ich wyposażenia, wycieczek, osiągnięć uczniów w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach jak i ich dokonań np. w tworzeniu amatorskich filmów. Prezentacje zostały podparte występami wokalnymi oraz doświadczeniami fizycznymi i chemicznymi. Gimnazjaliści mieli możliwość zwiedzenia szkoły i porozmawiania z poszczególnymi uczniami. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy i zapraszamy do naszej szkoły.

 Zobacz zdjęcia