Egzamin maturalny

Harmonogram egzaminu maturalnego w  2008 roku http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/kom_mat_08.pdf
Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego w Zespole Szkół w 2008 roku Pobierz
Aktualne informatory maturalne dla uczniów (2008r.) http://www.cke.edu.pl/index.php?option=content&task=view&id=54&Itemid=69