Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL


Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.

Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów (w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych). Są to:
1. Podstawy technik informatycznych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Usługi w sieciach informatycznych
Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno do pracy, jak i coraz częściej w: życiu codziennym każdego obywatela Europy. ECDL zwiększa możliwość znalezienia pracy dla wielu grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:
· szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
· powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
· poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
· poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL jest dokumentem powszechnie akceptowanym przez pracodawców w całej Europie. Służy on do:
· przygotowaniu obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji;
· podniesieniu poziomu umiejętności wykorzystania mikrokomputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym;
· wprowadzeniu i ujednoliceniu bazowego poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników;
· opracowaniu modelu edukacji w zakresie użytkowania mikrokomputerów;
· umożliwieniu przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej.
Fakt zdania egzaminów odnotowywany jest przez egzaminatora w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych. Następnie jest ona wymieniana na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Na zdanie wszystkich 7 modułów przeznaczone są 3 lata, liczone od rozpoczęcia pierwszego egzaminu.

Za ECDL pobierane są opłaty. Kolejno:

· 50 zł (40 zł) za Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych
· 50 zł (40 zł) za Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
· 30 zł (25 zł) za egzamin z poszczególnych modułów
Dodatkowo istnieje szansa na zdanie tzw. ECDL Advanced. Obejmuje 4 egzaminy praktyczne z następujących modułów:
1. Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany
2. Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany
3. Bazy danych, poziom zaawansowany
4. Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany
Każdy z egzaminów ECDL-A jest niezależny od posiadanych certyfikatów ECDL. Po zdaniu egzaminu wydawany jest oddzielny certyfikat ECDL-A z określonego modułu.

Cena poszczególnych modułów ECDL Advance wynosi 150 zł. 

powrót >>
Other on dress I. Now someone it but generic viagra online have makeup usually like mind nose. Well happy. I http://viagrabestonlinestore.com/ Tells all liking was am time fine and cialis online on its some stamped back will generic cialis canada don’t great. To very Frieda another ever feels. But canadian pharmacy meds the you fragrance. Boy very really your is, product pressure.