Geografowie na zajęciach z geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim

4 kwietnia 2019 r. uczniowie klas II a i II b, będący uczestnikami projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju w obszarze ogólnym geografia”, brali udział w kolejnych zajęciach w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem zajęć z geologii było zapoznanie się z metodami odtwarzania dziejów Ziemi, rysunkiem „skórki Ziemi”, czyli mapą geologiczną oraz opanowanie umiejętności ustalania na podstawie przekroju geologicznego kolejności wydarzeń geologicznych i czytania mapy geologicznej. Uzupełnieniem wykładu i ćwiczeń na UJ były zajęcia terenowe, poświęcone budowie geologicznej i rzeźbie Wyżyny Olkuskiej, będącej częścią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a szczególnie występującym na jej obszarze powierzchniowym i podziemnym formom krasowym. W czasie zajęć zwiedzono Dolinę Kluczwody i znajdujące się w niej Jaskinię Mamutową oraz Jaskinię Wierzchowską Górną, zdobyto skałę Grodzisko (512,8 m n.p.m.), będącą najwyższym ostańcem na Wyżynie Olkuskiej i poznano najciekawsze skały w uważanej za mekkę wspinaczy skalnych Dolinie Kobylańskiej. Wymienione dolinki znajdują się na obszarze Parku Krajobrazowego „Dolinki Podkrakowskie”.

Zobacz zdjęcia