Joanna Rypel laureatką zawodów centralnych XLII Olimpiady Biologicznej

 

    W dniach 13 – 15  kwietnia 2013 roku w Warszawie odbyły się zawody III stopnia XLII Olimpiady Biologicznej. W etapie centralnym startowało 115 uczniów z całej Polski, w tym uczennica klasy 3c Joanna Rypel, która  zakwalifikowała się do etapu ustnego zawodów i uzyskała tytuł laureata.
    Zgodnie z Rozporządzeniem MEN Joanna Rypel zostaje zwolniona z egzaminu maturalnego z biologii  i otrzymuje 100% z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tytuł laureata zawodów centralnych jest także równoznaczny z otrzymaniem maksymalnego wyniku kwalifikacji na wszystkie studia i otwiera drzwi na większość uczelni w Polsce (gdzie uwzględniany jest wynik maturalny z biologii), w tym Uniwersytet Jagielloński.