Klasa humanistyczno-europejska

Klasa humanistyczno-europejska

Jeśli kochasz swój język ojczysty, literaturę, fascynujesz się geografią, chcesz poznać świat, niestraszne Ci języki obce, a polityka to Twój chleb powszedni, ten profil jest dla Ciebie!

Przedmioty realizowane w klasie humanistycznej w zakresie rozszerzonym to:

  • język polski (I klasa 6 godzin, II klasa 6 godzin, III klasa 6 godzin);
  • geografia (I klasa 2 godziny, II klasa 2 godziny, III klasa 2 godziny);
  • wiedza o społeczeństwie (I klasa 1 godzina, II klasa 2 godziny, III klasa 2 godziny)
  • język angielski (I klasa 4 godziny, II klasa 4 godziny, III klasa 5 godzin).

    Zajęcia odbywają się m.in. w pracowniach polonistycznej, historycznej i geograficznej wyposażonych w pomoce multimedialne.
    Nauka w naszej szkole daje szanse na gruntowne przygotowanie się do matury (w zakresie podstawowym i rozszerzonym) z wiodących przedmiotów.
    To daje możliwość studiowania na: Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym, Uniwersytecie Ekonomicznym, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Wychowania Fizycznego, Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych i innych uczelniach.
    Stanowi ona również niezawodny sposób na osiągnięcie sukcesu w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych.
    Jednakże nie tylko samą nauką człowiek żyje. Po lekcjach wszystkich zainteresowanych zapraszamy na zajęcia kółek zainteresowań (kółko teatralne, kółko geograficzne, ścianka wspinaczkowa).
Tu liczy się przede wszystkim odwaga i kreatywność.
    Natomiast wszystkich tych, którzy nie chcą ograniczać się do suchych faktów zapraszamy na wycieczki po Polsce i za granicę.