Klasy humanistyczne na wykładach akademickich w języku angielskim

 

   W czwartek 29 listopada uczniowie klas humanistycznych (w większości) wzięli udział w wykładzie przygotowanym przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
    Wykład w języku angielskim wygłosił dr Paweł Laidler. Tematem zajęć były kulisy niedawnych wyborów prezydenckich w USA. Wykładowca w sposób dokładny, ciekawy i zrozumiały omówił wszystkie aspekty tego wydarzenia. Uczniowie dowiedzieli się m. in. o tym,  jakie to ma dla nas – Polaków –  znaczenie.
    Zajęcia poprzedzała projekcja filmu pt. „Jak zostać królem", co doskonale wpisało się  w tematykę wysłuchanego wykładu.
    Był to pierwszy zorganizowany w tym roku wyjazd profilu na zajęcia w języku angielskim. Na ten rok szkolny przewidziane są jeszcze trzy takie wykłady w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, których tematy dotyczyć będą państw obu Ameryk.

Justyna Filar (IIb)