Klasy matematyczno-fizyczno-geograficzne na zajęciach w Instytucie Matematyki i Informatyki UJ

    20 marca  klasy IA i IIA uczestniczyły w specjalnie przygotowanych przez pracowników naukowych UJ wykładach i warsztatach matematycznych. Zajęcia odbywały się na Campusie w Instytucie Matematyki i Informatyki i były poświęcone przydatności matematyki w różnych dziedzinach życia.