List pana Kazimierza Tischnera

Łopuszna 12.02.2007

Drodzy Uczniowie, Pedagodzy i Rodzice
Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju

   Z wielką radością przyjąłem wiadomość, że Społeczność Szkolna Zespołu Szkół w Rabce-Zdroju chce przyjąć za Patrona ks. prof. Józefa Tischnera.

   Wasz wybrany Patron powiedział kiedyś: "Człowiek jest istotą, która przeżywa czas, uczestniczy w dziejach, ma tradycje i tworzy tradycje"
  Wy doświadczacie tego w sposób szczególny, tworzycie tradycje dla przyszłych pokoleń, zostawiacie pewne idee dla młodzieży, która przyjdzie tu po Was.
  Niech Zespół Szkół w Rabce-Zdroju udowadnia, że tak jak kolejna już szkoła na Podhalu przyjęła ks. prof. Józefa Tischnera za swojego Patrona, tak kolejna będzie realizowała Jego góralską myśl: "Kultura góralska jest wielka nie przez to, że jest góralska, ale przez to, że jest ludzka. Celem tej kultury nie jest góralszczyzna, ale człowieczeństwo"
   Na trudy Waszej pracy w tej szkole, której patronem wedle Waszej woli, a mojej radosnej akceptacji będzie ks. prof. Józef Tischner, życzę by ta wspólna odpowiedzialność przynosiła najlepsze owoce mądrych, otwartych, wolnych i odpowiedzialnych Absolwentów, bo "kto spogląda na świat rozumnie na tego świat patrzy rozumnie"

Tego z całego serca życzy
Kazimierz Tischner
z rodziną

powrót >>