Matematycy z II LO na kampusie UJ

20 lutego grupa matematyków z II LO wzięła udział w warsztatach zorganizowanych przez Instytut Matematyki UJ. W ramach zajęć odbyły się dwa wykłady. Z pierwszego pt. „Tam, gdzie matematyka, sztuka i magia łączą swe siły w zaskakujące fakty” uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób sztuka orgiami pomaga rozwiązać problemy, nad którymi głowili się starożytni matematycy. Podczas zajęć nasi matematycy sami mogli przetestować działanie metody wycinania kształtów „fold and one cut”. Drugi wykład pt. „O mierzeniu odległości” uświadomił wszystkim, jak względnym pojęciem jest odległość. Niewielka droga w jednej metryce może się wiązać z pokonaniem kilku kilometrów w innej. Następne zajęcia w czerwcu – Instytut Matematyki zaprasza nas na kolejny wyjazd.