Misterium Męki Pańskiej


Notice: Undefined variable: blog_info_atts in /wp-content/themes/kingster/content/content-single-title.php on line 36
   Zorganizowanie widowiska pasyjnego w tym roku przypadło w udziale klasie I a. Sceny drogi krzyżowej zainscenizowane przez uczniów aktorów przypomniały tragiczną historię Boga-człowieka, który dla miłości poświęcił życie.