Modernizacja Kształcenia Zawodowego

Realizacja projektu szkoleniowego dla Technikum Informatycznego
w Zespole Szkół w Rabce Zdroju

EFS Kapitała ludzki Modernizacja Kształcenia Zawodowego

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Realizacja projektu szkoleniowego dla Technikum Informatycznego w Zespole Szkół w Rabce Zdroju

Modernizacja Kształcenia Zawodowego EFS
Kapitała ludzki Projekt w małopolsce

Modernizacja Kształcenia Zawodowego

projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje ogólne o projekcie:

W ramach programu operacyjnego: Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego rozpoczął się projekt: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”, którego beneficjantem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Projekt wspiera szkoły kształcące w Małopolsce w kierunkach zawodowych  poprzez:

– podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
– podniesienie zdawalności egzaminów zawodowych,
– podniesienie konkurencyjności Techników poprzez wdrożenie programów i doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt do zajęć praktycznych,
– poprawę wizerunku kształcenia zawodowego.

W ramach projektu systemowego Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce w naszej szkole realizowane są zajęcia dodatkowe z zakresu:

 • ECDL Core
 • ECDL Advanced

Szkolenia przewidziane są do realizacji w miesiącach kwiecień-listopad 2011r. Zakończą się egzaminami ECDL Core i ECDL Advanced, w laboratorium egzaminacyjnym w Krakowie. Szkolenia ECDL bedą kontynuowane również w latach następnych.
W dalszej perspektywie – w latach 2012-2014 planowane są szkolenia z zakresu:

 • Sieci komputerowych CISCO
 • Obróbki cyfrowej dźwięku
 • Montażu wideo

Wszystkie dodatkowe zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczniów.
Uczniowie mają możliwość bezpłatnego uzyskania wartościowych certyfikatów informatycznych, honorowanych na całym świecie.

Informacje o systemie certyfikacji ECDL

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) jest podstawowym certyfikatem poświadczającym, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera takie zadania jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań komputerów i technologii informatycznej:

 1. Podstawy technik informatycznych
 2. Użytkowanie komputerów
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Bazy danych
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
 7. Usługi w sieciach informatycznych

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób:

 • szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynek pracy;
 • powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim);
 • poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów;
 • poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich.