Modernizacja szkolnych pracowni

Ten rok szkolny jest dla nas szczególny. Poza wybudowaną nową salą gimnastyczną, na której nasi uczniowie odbywają już od początku 2019 roku lekcje wychowania fizycznego, udało się tez zmodernizować część pracowni.

Dwie klasopracownie otrzymały więc mobilny oraz stacjonarny sprzęt wideokonferencyjny z urządzeniami do transmisji danych. Uzupełniono też wyposażenie sal lekcyjnych. Ponadto dotychczasową salę gimnastyczną zaplanowano przekształcić  na 5 nowych sal lekcyjnych, co w nowym roku szkolnym pozwoli nam zwiększyć przestrzeń do nauki dla uczniów.

Również biblioteka szkolna przeszła generalny remont, została całkowicie umeblowana oraz zakupiono ponad 600 egzemplarzy nowości czytelniczych w ramach projektu Zadanie Publiczne Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Budynek szkoły został wyposażony w monitoring oraz  nowoczesny system przeciwpożarowy, zmodernizowano klatki schodowe oraz kotłownie. Zwiększono powierzchnie do parkowania wokół budynku szkoły, pod nową salą gimnastyczną znajduje się parking podziemny. Całość została ogrodzona.

Zobacz zdjęcia pracowni