Nauczyciele

 

 Nauczyciel  Przedmiot(y)  Wych. Klasy
mgr Irena Jaworska
nauczyciel dyplomowany
 Dyrektor Szkoły, język rosyjski  –
mgr Renata Mac
nauczyciel dyplomowany
 Zastępca dyrektora Szkoły, język polski  –
dr Anna Batko-Łazarska
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 fizyka  –
mgr inż. Marek Bekier  informatyka, przedmioty zawodowe  –
mgr Katarzyna Dziudziek  pedagog  –
s. dr Lidia Flis
nauczyciel dyplomowany
 religia  –
mgr  Adam Jaworski
nauczyciel dyplomowany
 historia  –
mgr Marzena Keating  j. angielski
mgr Marcin Klos
nauczyciel dyplomowany
 wychowanie fizyczne
mgr Łucja Kołpak
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język niemiecki  –
mgr Anna Kościelniak
nauczyciel dyplomowany
 język niemiecki  –
mgr Ewa Kraus
nauczyciel dyplomowany
 matematyka  III b
mgr Barbara Luberda
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język polski  –
mgr Wojciech Mierzwa
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 przedmioty zawodowe  III t
mgr Marzena Miśkowiec
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język angielski  I c
mgr Grzegorz Moskal
nauczyciel dyplomowany
 historia  –
mgr Małgorzata Nawara
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 matematyka  II a
mgr Wiesława Nawrot
nauczyciel dyplomowany
 język polski  –
dr Marek Olszewski  język polski  I b
mgr Stanisław Osika
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 geografia, edukacja dla bezpieczeństwa  –
mgr Wojciech Pękalski
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język angielski  II t
mgr Grażyna Sabała
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 chemia, podstawy przedsiębiorczości  –
mgr Jacek Sobczyk
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 biologia, wychowanie fizyczne  III c, III d
mgr Aneta Szczypuła-Knapczyk  język angielski  III a
mgr Małgorzata Traczyk  wiedza o kulturze  –
mgr Anna Tokarczyk-Wróbel
egzaminator OKE
  język polski  II b
mgr Rafał Waksmundzki  przedmioty zawodowe
mgr Agnieszka Waśko  wychowanie fizyczne  II c
mgr Marek Waśko  wychowanie fizyczne  –
mgr Piotr Wąchała
egzaminator OKE
przedmioty zawodowe  I t
 mgr Waldemar Węglarz
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
przedmioty zawodowe  –
mgr Anna Wolska
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 język angielski  I a
mgr Anna Worwa
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 matematyka  IV t
mgr Iwona Wróbel-Żarnowska
nauczyciel dyplomowany
egzaminator OKE
 historia, wiedza o społeczeństwie  –
mgr inż. Izabela Zachara  bibliotekarz  –