Nowy skład Samorządu Szkolnego na rok 2021/22

W środę 29 września 2021 r. w naszej szkole odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Decyzją społeczności Rady i Zarządu oraz Komisji Wyborczej, w której skład wchodziły: Pani Dyrektor Irena Jaworska, Pani Profesor Katarzyna Dziudziek, Pani Profesor Marzena Bednarczyk i Pani Profesor Agata Maksymiak, stanowisko przewodniczącego powierzone zostało Wiktorowi Pajdzikowi z klasy III t, który otrzymał największą ilość głosów. Gratulujemy zwycięstwa i życzymy owocnej współpracy!

Skład powołanego Zarządu Samorządu Szkolnego:

Przewodniczący Szkoły: Wiktor Pajdzik

Zastępca Przewodniczącego Szkoły: Mateusz Lasak, Blanka Słońska

Sekretarz: Natalia Izabela Zachara, Małgorzata Piszczek

Skarbnik: Vanessa Ryś

Opiekunowie samorządu: mgr Agata Maksymiak, mgr Marzena Bednarczyk