O szkole

ZESPÓŁ SZKÓŁ
w Rabce-Zdroju

Dyrektor szkoły:              mgr Irena Jaworska
Zastępca dyrektora:         mgr Renata Mac
Pedagog szkolny:            mgr Rafał Pawlik

Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Kościuszki 9
Nr telefonu/fax: 018 26 77 029
Adres e-mail:
lo2r@.wp.pl

 • Rekrutacja: elektroniczna, zasady i terminy przeprowadzania rekrutacji zgodnie z decyzją    Małopolskiego Kuratora Oświaty
 • Języki obce: j. angielski, j. niemiecki,  j. rosyjski (podział na grupę podstawową i zaawansowaną)
 • Szkoła posiada monitoring, obiekt jest chroniony
 • Opieka medyczna: pielęgniarka 1 raz w tygodniu
 • Wyżywienie: stołówka, sklepik

 • Nasza dewiza:
  MAŁA, DOBRA SZKOŁA

  Zespół Szkół składa się z II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego.

              Zespół Szkół to szkoła istniejąca od 1991 roku i wywodząca się ze Studium Nauczycielskiego powszechnie znanego w całym regionie Podhala z powodu  wysokiego poziomu kształcenia kadry pedagogicznej. Cieszymy się popularnością ze względu na wysoki poziom nauczania, atrakcyjność życia szkolnego, przyjazną atmosferę i dobrą lokalizację.
  Uczeń w naszej szkole nie jest anonimowy. Najlepsi uczniowie mają szanse na stypendium naukowe. Nauka w szkole jest jednozmianowa. Wszystkie oddziały mają przypisane sobie klasopracownie.

  Szkoła umożliwia kształcenie w następujących klasach:

  • II Liceum Ogólnokształcące        więcej >>
   • klasa z poszerzonym programem nauczania przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka lub geografia)
   • klasa z poszerzonym programem nauczania przedmiotów przyrodniczych (chemia, biologia)
   • klasa z poszerzonym programem nauczania przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, języki obce)

  • Technikum Informatyczne    więcej >>


  Szkoła umożliwia także:

  • udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
  • korzystanie z biblioteki i czytelni internetowej
  • udział w zawodach sportowych
  • udział w zajęciach związanych z profilaktyką uzależnień
  • udział w rajdach turystycznych, wycieczkach dydaktycznych, w tym zagranicznych
  • udział w zajęciach  Szkolnego Klubu Górskiego


              Największy nacisk kładziemy na solidne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego pozwalające na podjęcie nauki na wyższych uczelniach. Równie ważnym celem nauczania i wychowania jest pomoc uczniom w kształtowaniu postaw akceptujących swoje człowieczeństwo we wszystkich jego przejawach oraz rozwijanie ich zainteresowań.
  Uczniowie naszej szkoły są finalistami olimpiad przedmiotowych, odnoszą sukcesy w zawodach i rozgrywkach sportowych.

  W roku szkolnym 2005/2006 do egzaminu maturalnego przystąpili wszyscy absolwenci szkoły.
  Zdawalność matury zewnętrznej 100%, wyniki maturalne w skali 9 stopniowej – poziom 6,7, 8

  Baza szkoły
  Szkoła posiada 12 klasopracowni  wyposażonych w pomoce dydaktyczne ze  stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, salę gimnastyczną, siłownię, bibliotekę, czytelnię, centrum multimedialne, dwie  sale komputerowe wyposażone w sprzęt przekazany szkole przez MEN, stołówkę. Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji wiele pomocy naukowych, w tym sprzęt audiowizualny, rzutnik multimedialny, mogą też  korzystać ze stałego dostępu do internetu. Budynek i jego otoczenie są monitorowane.

  Kadra nauczycielska
  70% nauczycieli przedmiotów maturalnych jest egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
  65% nauczycieli pełnozatrudnionych posiada stopień nauczyciela dyplomowanego

  Lokalizacja szkoły
  Szkoła znajduje się na zachodnim stoku wzniesienia Bania na wysokości 545 m n.p.m., z pięknym widokiem na Rabkę i Babią Górę.


  Widok na wzniesienie Bania z budynkiem szkoły

  Fragment planu Rabki-Zdrój