Sukcesy liceum

Mocną stroną Szkoły jest wysoka jakość kształcenia w Liceum, potwierdzona wynikami z  egzaminu maturalnego.

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych sporządzanym przez „Perspektywy”, II Liceum rok po roku zostaje odznaczone tarczą będącą znakiem wysokiej jakości kształcenia. Na wynik mają wpływ: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W 2015 roku II Liceum było na pierwszym miejscu w powiecie oraz dziewiętnastym w województwie, w 2016 – na drugim miejscu w powiecie i trzydziestym pierwszym w województwie, a w 2017 – na drugim miejscu w powiecie i trzydziestym ósmym w województwie. W tegorocznym rankingu zarówno II Liceum, jak i Technikum Informatyczne zostały odznaczone prestiżowymi srebrnymi tarczami. II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera zostało sklasyfikowane na 400 miejscu w Polsce, 31 miejscu w województwie małopolskim, a także okazało się drugim najlepszym – po I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu (29 miejsce w województwie) – liceum powiatu nowotarskiego.

Szczególne osiągnięcia

Sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych na szczeblu okręgowym i krajowym – uczniowie IILO w Rabce-Zdroju finalistami i laureatami zawodów centralnych. Wysokie oceny prac badawczych wykonywanych przez uczniów w ramach Olimpiady Biologicznej – liczne wyróżnienia prac badawczych w zawodach okręgowych.

Olimpiada Biologiczna – finaliści XXVII /Jan Ceklarz, Krzysztof Miśkowiec, Ziemowit Halota/, finalistka XXXV /Anna Pełka/, finalistka XXXIX /Marzena Turek/, laureatka XLI, XLII /Joanna Rypel/, finalista XLIV i laureat XLV /Mateusz Rosa/, finalistka XLVIII /Agnieszka Kopeć/

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – finalistka XII /Iwona Gacek/, finalistka XV /Anna Bucka/, finalista XXIX i laureat XXX /Mateusz Rosa/, finalista XXXII /Bartłomiej Olajossy/

Prace badawcze:

 „Obiekty geoturystyczne w Parku Krajobrazowym Dolinki Podkrakowskie – projekt wycieczki krajoznawczej”

„Znaczenie i wpływ Łososiny na kształtowanie się przestrzeni osadniczej w miejscowości Dobra”

„Ślady społeczności żydowskiej w krajobrazie kulturowym Rabki-Zdrój – projekt jednodniowej pieszej wycieczki”

„Znaczenie i wpływ Łososiny na kształtowanie się przestrzeni osadniczej w miejscowości Dobra”

Coroczny udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”:

Bochnak Dawid (klasa IIIa) – geografia z elementami geologii;

Caputa Joanna  (klasa IIIb) – geografia z elementami geologii;

Pajdzik Konrad – geografia z geologią

Olimpiady centralne/finały

Michał Nowak (geografia z geologią) – laureat finału centralnego IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” ,

Od 2016 jest realizowany  w ramach współpracy z Katedrą Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH cykl zajęć dodatkowych z geografii z elementami geologii. Są to wykłady i ćwiczenia na uczelni, wykłady w szkole oraz zajęcia terenowe z geologii w odkrywce geologicznej na obszarze Rezerwatu Przyrody Nieożywionej BONARKA w Krakowie.

Uczniowie biorą także udział w wykładach prowadzonych w szkole przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Wyniki matur

Wyniki matur 2020 – Liceum Ogólnokształcące  

Egzamin maturalny zdawało 78 uczniów, zdało 74. Zdawalność egzaminu maturalnego w naszej szkole to 94,9 %

Zdawalność egzaminu maturalnego  w liceach ogólnokształcących województwie małopolskim: 84 %, w powiecie nowotarskim: 81%

Średnie  wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w Liceum Ogólnokształcącym są lepsze od średnich wyników w powiecie nowotarskim i województwie małopolskim, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia w szkole.

Wyniki matur 2020 – Technikum Informatyczne  

Egzamin maturalny zdawało 31 uczniów, zdało 31. Zdawalność egzaminu maturalnego w naszej szkole to 100 %

Zdawalność egzaminu maturalnego  w technikach w województwie małopolskim: 69,1 %, w powiecie nowotarskim: 74%

Średnie  wyniki egzaminu maturalnego w Technikum Informatycznym są lepsze od średnich wyników w powiecie nowotarskim i województwie małopolskim.

Wyniki matur 2019 – Liceum Ogólnokształcące  

Egzamin maturalny zdawało 97 uczniów, zdało 95. Zdawalność egzaminu maturalnego w naszej szkole to 97,9 %

Zdawalność egzaminu maturalnego  w liceach ogólnokształcących województwie małopolskim: 89,5 %, w powiecie nowotarskim: 84 %

Średnie  wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w Liceum Ogólnokształcącym są lepsze od średnich wyników w powiecie nowotarskim i województwie małopolskim, co świadczy o wysokim poziomie kształcenia w szkole. Wszyscy uczniowie zdali egzaminy poprawkowe.

Wyniki matur 2019 – Technikum Informatyczne

Egzamin maturalny zdawało 35 uczniów, zdało 32. Zdawalność egzaminu maturalnego w naszej szkole to 91,4 %

Zdawalność egzaminu maturalnego  w technikach w województwie małopolskim: 77,7 %, w powiecie nowotarskim: 79 %

Średnie  wyniki egzaminu maturalnego w Technikum Informatycznym są lepsze od średnich wyników w powiecie nowotarskim i województwie małopolskim. Wszyscy uczniowie zdali egzamin poprawkowy.

Zdawalność egzaminu maturalnego w Szkole we wcześniejszych latach

Lata 2015 2016 2017 2018
II Liceum Ogólnokształcące 95,6 % 95,8 % 94,8 % 96,8
Średni wynik w pow. nowotarskim 84 % 81 % 86 % 84,1%
Średni wynik w woj. małopolskim 83% 88% 88% 88%