Obchody I Dnia Patrona

   W piątek 13 marca po raz pierwszy uczciliśmy Dzień  Patrona – księdza profesora Józefa Tischnera.
   Obchody rozpoczęło zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego, następnie szkoła wysłuchała wystąpienia Dyrekcji oraz uczniów klasy II c, którzy zorganizowali uroczystość.
Przewodnim tematem spotkania było rozważanie kwestii wolności, wartości fundamentalnej i ważnej dla Księdza Profesora,  wskazującej granice człowieczeństwa.
To co klasa przekazała słowem zostało zaraz przetłumaczone na język gestu, tańca i muzyki w refleksyjnej pantomimie opowiadającej o życiu ludzkim jako walce dobra ze złem, w którym istotny czynnik stanowi możliwość wyboru, jaką człowiekowi podarował Bóg, a więc ludzka wolność.
Uroczystość zakończyła projekcja filmu Tischner. Życie w opowieściach w reżyserii Artura Barona Więcka.
Następne święto naszej szkoły – już za rok!