Osiągnięcia – Język polski

Osiągnięcia uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Rabce –Zdroju

Język polski

Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Tokarczyk-Wróbel

Konkursy recytatorskie:
59.  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  (2014r.) – eliminacje okręgowe:  kwalifikacja do przeglądu rejonowego w Nowym Sączu Sławomira Olszowskiego (recytacja) i  Katarzyny Wojtyczko z zespołem w składzie: Patrycja Stachura, Joanna Wiergowska i Adam Kaczor (poezja śpiewana).
58. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (2013r.) – eliminacje okręgowe: Natalia Porada  – wyróżnienie.
57. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski (2012r.) – eliminacje okręgowe:  Alina Lach (wywiedzione ze słowa ) – wyróżnienie.
55. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  (2010r.)– eliminacje okręgowe: Izabela Kowalczyk  (wywiedzione ze słowa) –  wyróżnienie.
54. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  (2009r.)– eliminacje okręgowe: Izabela Kowalczyk  (wywiedzione ze słowa) –  wyróżnienie.
Konkurs recytatorski poświęcony twórczości Zbigniewa Herberta, zorganizowany przez MOK w Rabce-Zdroju (2008r.) dla uczniów szkół rabczańskich, nowotarskich, a także z Jordanowa i Rdzawki:
Izabela Kowalczyk  – II miejsce
Izabela Leśna  – III miejsce
Sara Kowalcze – wyróżnienie

Olimpiady:

43. Olimpiada Literatury i Języka PolskiegoAnna Słońska laureatką zawodów okręgowych w Krakowie (2013r.).
42.  Olimpiada Literatury i Języka PolskiegoAnna Słońska  – udział w etapie okręgowym w Krakowie (2011r.).
Inne:
Konkurs literacki Mikołajki  – III miejsce Klaudii Czyszczoń (2012r.).
I Konkurs Piosenki Patriotycznej w Nowym Targu  – II miejsce Klaudii Hadwiczak (2011r.)
Wyreżyserowane spektakle:
Wierny robot wg Stanisława Lema (2013r.).
Farrago wg Lidii Amejko (2012r).
Jubileusz Antoniego Czechowa (2010r.).

 

JĘZYK POLSKI
Nauczyciel prowadzący: mgr Barbara Luberda

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

XXXVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – r. szk. 2006/2007
Kinga Kaciczak – udział w zawodach okręgowych

XXXV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – r. szk. 2004/2005
Ewelina Kusiak – udział w zawodach okręgowych

XXXIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – r. szk. 2002/2003
Kinga Lelek – udział w zawodach okręgowych


Konkursy recytatorskie

50 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – r. szk. 2004/2005

  • Turniej recytatorski

Marcin Rapacz – laureat eliminacji powiatowych, udział w przeglądzie rejonowym
Barbara Ponicka – wyróżnienie w przeglądzie powiatowym


47 Ogólnopolski Turniej Recytatorski – r. szk. 2000/2001

Joanna Brandys – laureatka eliminacji powiatowych, udział przeglądzie rejonowym


46 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – r. szk. 2000/2001

  • Turniej recytatorski

Anna Bucka – udział w przeglądzie powiatowym


44 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – r. szk. 1998/1999

  • Turniej recytatorski

Honorata Kubińska, Paulina Stępień, Katarzyna Jurzec, Katarzyna Skawiańczyk –wyróżnienia na przeglądzie powiatowym

  • Turniej „wywiedzione ze słowa”

Ewa Kumorowicz – laureatka eliminacji powiatowych i rejonowych, udział w przeglądzie wojewódzkim
Agnieszka Jaworska, Joanna Smardz – laureatki eliminacji powiatowych, udział w przeglądzie rejonowym

  •  Turniej poezji śpiewanej

Anna Stolarczyk – laureatka eliminacji powiatowych, rejonowych i wojewódzkich, udział w przeglądzie centralnym


XV Konkurs im. Antoniny Zachary-Wnękowej w r. szkol. 2000/2001

Paulina Stępień – I miejsce
Joanna Smardz – II miejsce
XIII Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej w r. szkol. 1998/1999
Honorata Kubińska – II miejsce


Konkursy literackie

XIV Konkurs Literacki Co się komu w duszy gra – r. szk. 2006/2007
Paulina Zawadzka – wyróżnienie

VIII Konkurs Literacki Co się komu w duszy gra – r. szk. 2000/2001
Agnieszka Worwa – wyróżnienie
Maria Łoboda – wyróżnienie


IX Konkurs Literacki Co się komu w duszy gra – r. szk. 2001/2002

Joanna Brandys – wyróżnienie


Konkurs literacki Ku międzypokoleniowej solidarności – r. szk. 2000/2001

Anna Bucka, Anna Nawieśniak, Gabriela Papierz

Konkurs historycznoliteracki dla uczniów szkół średnich Adam Mickiewicz. W dwusetną rocznicę urodzin poety – r. szk.1997/1998
Małgorzata Glaba – udział w zawodach okręgowych