Podsumowanie matury 2022 w naszej szkole

Tegoroczne egzaminy maturalne dostarczyły nam wielu powodów do dumy. W II Liceum zdawalność wyniosła 100% – dodajmy, że w skali kraju ten wskaźnik w 2022 roku wyniósł 84%, w Małopolsce 87%, a w powiecie nowotarskim 82%. Również wyniki z poszczególnych przedmiotów nasi uczniowie osiągali znacznie wyższe niż przeciętna w kraju, województwie czy powiecie. Szczegółowo obrazują to poniższe tabele:

Porównanie średnich wyników w II Liceum Ogólnokształcącym ze średnimi wynikami w województwie małopolskim

Przedmiot P. podstawowy P. rozszerzony
średni wynik  w woj. małopolskim średni wynik w LO w % średni wynik w woj. małopolskim średni wynik w LO w %
Język polski 59 61 59 56
Język angielski 83 87 69 70
Język niemiecki 73 79 66 76
Język hiszpański 86 98 66 95
Matematyka 66 74 47 42
Biologia     48 56
Chemia     41 48
Fizyka     48 57
Geografia     48 63
Historia     47 46
Historia sztuki     43 27
Wiedza o społeczeństwie     40 7
Informatyka     51 98

 

Porównanie średnich wyników w II Liceum Ogólnokształcącym ze średnimi wynikami w powiecie nowotarskim

 

Przedmiot P. podstawowy P. rozszerzony
średni wynik w LO w pow. nowotarskim średni wynik w LO w % średni wynik w LO w pow. nowotarskim średni wynik w LO w %
Język polski 53 61 53 56
Język angielski 73 87 57 70
Język niemiecki 66 79 60 76
Język hiszpański 98 98 95 95
Matematyka 59 74 32 42
Biologia     40 56
Chemia     29 48
Fizyka     43 57
Geografia     44 63
Historia     45 46
Historia sztuki     24 27
Wiedza o społeczeństwie     21 7
Informatyka     41 98

 

 

Również w Technikum Informatycznym tegoroczne wyniki matur okazały się wyższe niż średnia krajowa, wojewódzka czy powiatowa.

 

Porównanie średnich wyników w Technikum Informatycznym ze średnimi wynikami w województwie małopolskim

 

Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
średni wynik  w woj. małopolskim średni wynik w Techn. w % porównanie + lub – średni wynik  w woj. małopolskim średni wynik w Techn. w % porównanie + lub –
Język polski 51 53 + 46 55 +
Język angielski 70 93 + 52 72 +
Matematyka 54 74 + 23 28 +
Informatyka   39 75 +
Historia 28 60 +
Język niemiecki 40 38

 

Porównanie średnich wyników w Technikum Informatycznym ze średnimi wynikami w powiecie nowotarskim

 

Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
średni wynik w Techn. w  pow. nowotarskim średni wynik w Techn. w % porównanie + lub – średni wynik w Techn. w pow. nowotarskim średni wynik w Techn. w % porównanie + lub –
Język polski 53 53 = 53 55 +
Język angielski 73 93 + 57 72 +
Matematyka 59 74 + 32 28
Informatyka   41 75 +
Historia 45 60 +
Język niemiecki 60 38

 

Gratulujemy osiągnięcia bardzo dobrych wyników maturalnych naszym absolwentom. Mamy nadzieję, że przełożą się one na realizację wszystkich założonych planów.