Projekt „Filozofia ma sens”

Od października 2017 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach z filozofii w ramach projektu Filozofia ma sens. W bieżącym roku szkolnym odbywa się juz druga edycja tego programu. W tym roku w projekcie wzięło udział 15 osób. 

Projekt ten jest realizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii. Jest współfinansowany przez Unię Europejską. Jego celem jest zwiększenie kompetencji ogólnorozwojowych uczennic i uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez wzmocnienie ich umiejętności z zakresu edukacji filozoficznej, m.in. logiki, zasad krytycznego myślenia, retoryki oraz podstaw heurystyki.

W projekcie zaplanowano zajęcia fakultatywne z edukacji filozoficznej przez 2 semestry szkolne dla każdej edycji (po 35 godzin lekcyjnych / rok szkolny) w oparciu o autorski program kursu edukacji filozoficznej w szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W ramach zajęć z edukacji filozoficznej uczestnicy projektu poznają tajemniczy i fascynujący świat filozofii oraz m.in. uczą się metod interpretacji tekstu oraz kształtowania umiejętności wypowiedzi pisemnej, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, heurystyki oraz kompetencje retoryczne w ramach trzech bloków tematycznych: sens filozofii, sens życia, sens świata.