Projekt UE

  

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH POWIATU NOWOTARSKIEGO: ZS W RABCE-ZDROJU 
ORAZ SOSW W NOWYM TARGU


Wartość całkowita projektu: 1 834 566,92 zł.

Wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 438 463,94 zł.

Projekt nr MRPO.07.02.00-12-194/10

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Priorytet 7: Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie 7.2: Poprawa jakości  powietrza i zwiększenie  wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

CEL PROJEKTU:

 • poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych na terenie Powiatu Nowotarskiego poprzez wymianę urządzeń ciepłowniczych oraz realizację towarzyszących prac termomodernizacyjnych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu oraz w budynku Zespołu Szkół 
  w Rabce-Zdroju. 

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

 • SOSW – wymiana stolarki okiennej oraz instalacji c.o., przebudowa kotłowni;
 • ZS – termomodernizacja budynku, wymiana instalacji c.o. i przebudowa kotłowni.

OKRES REALIZACJI:

http://viagragroupresult.com/

 • 25.02.2009 r. – 31.12.2011 r. 

STAN REALIZACJI:

 • 07.12.2010 r. – wybór projektu do dofinansowania (Uchwała Nr 1468/10 Zarządu Województwa Małopolskiego);
 • 28.12.2010 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;
 • 15.02.2011 r. – podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;
 • 10.06.2011 r. – podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;
 • 03.11.2011 r. – podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu;
 • 16.01.2012 r. – podpisanie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie projektu.