Projekty edukacyjne

   W roku szkolnym 2006/2007 II Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło realizację następujących projektów edukacyjnych.

1. Projekt współpracy II Liceum Ogólnokształcącego w Rabce-Zdroju i Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w Gdyni pod hasłem: DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE PODHALA I POMORZA GDAŃSKIEGO.

              Zobacz:

              1. Zdjęcia z pierwszych zajęć terenowych na Pobrzeżu Gdańskim.

              2. Zdjęcia z zajęć terenowych na Podhalu.

              3. Zdjęcia z drugich zajęć terenowych na Pomorzu Gdańskim.

              4. Zdjęcia z zajęć terenowych w Beskidzie Niskim i w Tatrach.

2. Projekt przygotowania w ramach Europejskiego programu “Wszechświat własnymi rękami” Szkolnego Obserwatorium Astronomicznego.

3. Projekt współpracy II Liceum Ogólnokształcącego i Gorczańskiego Parku Narodowego.

4. W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie naszej szkoły i szkoły średniej we Frome (Wielka Brytania), przystąpili do realizacji wspólnego projektu pod hasłem : „Czym się różnimy?  W czym jesteśmy podobni?”  Celem projektu jest stworzenie wspólnej strony internetowej pokazującej różnice i podobieństwa w wielu aspektach życia młodzieży polskiej i brytyjskiej. Projektowi patronuje Urząd Miasta Rabka-Zdrój.

   Celem wymienionych projektów jest:

1. Wdrożenie nowego modelu pracy z uczniem zdolnym.
2. Wspieranie inicjatyw uczniów.
3. Kształtowanie odpowiedzialności w podejmowanych działaniach.
4. Współpraca nauczycieli i uczniów z różnych regionów.
5. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.